lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmarknad

Vad gör en ingenjör?

Eftersom ingenjörer finns inom många branscher och har många olika arbetsuppgifter är det svårt att ge ett exakt svar om vad en ingenjör arbetar med. Men man kan säga att en ingenjör utvecklar och använder ny kunskap och teknik. Ingenjörens roll har förändrats de senaste åren, som civilingenjör kan du arbeta med konstruktion och utveckling av nya produkter, men även med forskning, marknadsföring, undervisning eller journalistik. Oavsett inriktning har alla civilingenjörer förmågan att snabbt hämta in nya kunskaper och lösa problem – ofta på nya sätt.

En ingenjör arbetar oftast i projekt tillsammans med människor från andra ämnesområden och ibland från andra länder, och inte sällan som chef eller projektledare. Svenska civilingenjörer är även uppskattade utomlands.

Behovet av civilingenjörer är stort och det tycks bara öka de närmaste åren, såväl inom privata som offentliga sektorn. Alla vill ha civilingenjörer, gärna nyutexaminerade men också civilingenjörer med några års yrkeserfarenhet.

Intervjuer med före detta studenter

Under varje utbildning hittar du sidorna "Arbetsmarknad", där före detta LTH:are berättar om vad de arbetar med idag och hur de har haft nytta av sin utbildning.

Samtliga utbildningar vid LTH

Vad tjänar en ingenjör?

Varje år gör Sveriges ingenjörer en löneenkät bland förbundets yrkesverksamma medlemmar och gör sedan en rekommendation för ingångslöner för sina medlemmar. Utifrån 2015 års löneläge rekommenderar man följande ingångslöner:

Civilingenjörer: lägst 31 300 kronor i månaden

Högskoleingenjörer: lägst 29 400 kronor i månaden.