Arbetsmarknad

Vad gör en ingenjör?

Eftersom ingenjörer finns inom många branscher och har många olika arbetsuppgifter är det svårt att ge ett exakt svar om vad en ingenjör arbetar med. Men man kan säga att en ingenjör utvecklar och använder ny kunskap och teknik.

Ingenjörens roll har förändrats de senaste åren, som civilingenjör kan du arbeta med konstruktion och utveckling av nya produkter, men även med forskning, marknadsföring, undervisning eller journalistik. Oavsett inriktning har alla civilingenjörer förmågan att snabbt hämta in nya kunskaper och lösa problem – ofta på nya sätt.

Samarbetar i projekt

En ingenjör arbetar oftast i projekt tillsammans med människor från andra ämnesområden och ibland från andra länder, och inte sällan som chef eller projektledare. Svenska civilingenjörer är även uppskattade utomlands.

Hög efterfrågan på civilingenjörer 

Behovet av civilingenjörer är stort och det tycks bara öka de närmaste åren, såväl inom privata som offentliga sektorn. Alla vill ha civilingenjörer, gärna nyutexaminerade men också civilingenjörer med några års yrkeserfarenhet.

Lön

Efter studierna vill du självklart ha ett meningsfullt arbete och en lön som matchas mot detta. Det är svårt att uttala sig generellt om lön eftersom ingenjörer finns inom många branscher och har många olika arbetsuppgifter. Lönesättningen varierar mellan branscher och ingångslöner för tillsynes lika jobb kan variera.

Varje år gör emellertid Sveriges ingenjörer en löneenkät bland förbundets yrkesverksamma medlemmar och gör sedan en rekommendation för ingångslöner för sina medlemmar.

Medellön för ingenjörer 

Här ser du de medellöner som Sveriges Ingenjörer rekommenderar 2020. Lönerna är per månad. 
Lönestatistik från Sveriges ingenjörer

Medellön civilingenjör

56300kr

Privat

50500kr

Stat

48800kr

Kommun och region

Medellön högskoleingenjör

46800kr

Privat

43800kr

Stat

41400kr

Kommun och region

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-09-30