Riskhantering

120 högskolepoäng  •  2 år  •  Civilingenjörsexamen