lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Arbetsmarknad

Som civilingenjör i Riskhantering har du en spännande tid framför dig med stora möjligheter att jobba med just det du tycker är mest intressant, vare sig det är inom privat eller offentlig verksamhet, med tekniska eller samhälleliga risker, samt nationellt eller internationellt.

Eftersom det finns risker inom alla verksamheter finns det även ett behov av riskhantering inom alla verksamheter. Arbetsmarknaden är därför mycket god för riskhanteringsingenjörer.

Idag arbetar riskhanteringsingenjörer som utbildats vid LTH inom industrin, på försäkringsbolag, inom räddningstjänsten, vid kommunal och statlig förvaltning samt som konsulter – både i Sverige och internationellt.

Vad jobbar före detta studenter med idag?

Katarina Herrström, brand- och riskkonsult, WSP Malmö

Jag var osäker på vad jag ville med mitt liv, och kom fram till att det var bättre att prova något och byta om det inte passade. LTH snävade jag in på först när jag hittade Brandingenjörsprogrammet som på den tiden bara fanns i Lund. Det var också tilltalande med små klasser jämfört med de andra tekniska utbildningarna.

Jag hade väldigt roligt under hela min utbildning. Brandarna har en fantastiskt fin sammanhållning och det genomsyrar hela studietiden och påverkar garanterat studieresultaten positivt. Vi hjälptes åt och pluggade ofta tillsammans. Vi hade överlag relevanta kurser med bra lärare.

Nu är jag brand- och riskkonsult på WSP, först i Göteborg och nu i Malmö. Jag jobbar med riskfrågor i bl.a. kommunalt planarbete och på industrier. Konkret kan det handla om att göra en riskbedömning för en ny detaljplan intill en farligt gods-led eller att hjälpa en industri med en riskbedömning inför ansökan om nytt miljötillstånd. Det är ett väldigt omväxlande, lärorikt arbete med möten blandat med skrivbordsarbete. Som riskhanterare är det en stor fördel att jobba inom ett stort företag med många olika kompetenser, för det finns alltid någon som sitter på just den specialistkompetens som behövs för riskbedömningarna.

Sandra Danielsson, revisionskonsult, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC)

Jag är anställd på PwC, en revisions- och konsultfirma, där jag arbetar med verksamhetsrevision i kommuner och landsting. Jag gör revision på att verksamheten är ändamålsenligt ordnad och om det finns tillräcklig internkontroll för att uppfylla lagstiftningen inom brandskydd, samt risk- och krishantering. Jag har även rådgivningsuppdrag och utbildar inom samma områden.

Riskhantering är ju viktigt inom i stort sett alla branscher, så jag har ett väldigt varierande jobb. Jag har även stor nytta av min tidigare anställning inomräddningstjänsten, där jag jobbade åtta år som analyschef med utryckningstjänst.

Jag ville gå en seriös utbildning med examen vid ett internationellt erkänt universitet. Det var spännande att gå första årskullen vid riskhanteringsprogrammet, och bryta ny mark. Vi var många som valde att kombinera brandingenjörsutbildningen med riskhanteringsprogrammet. Det blev en bra blandning med kurser och jag har haft nytta av båda utbildningarna i arbetslivet sedan. Det var en bra utbildning och jag hade också väldigt trevligt på LTH. Kompetent personal, trevliga kurskamrater och en rolig period i livet. Eftersom det är relativt få som gick utbildningen lärde vi känna varandra bra, vilket gav ett gediget nätverk ute i arbetslivet.

Henrik Lindahl, konsult, ES-konsult

Idag jobbar jag på ES-konsult med säkerhet inom kärnkraftsbranschen. Det är ett mindre konsultföretag med stor kompetens inom framförallt kärnkraft.

Som konsult inom riskhantering kan man ställas inför varierande typer av arbetsuppgifter. Kärnkraft är en bransch som av förklarliga skäl har stort fokus på att redovisa, kontrollera och minimera risker i verksamheten. Att kärnkraftsbranschen dessutom upplever en renässans med flera effekthöjningar, moderniseringar och planerade nybyggnationer i kombination med att flera anläggningar börjar komma till åren ställer ökade krav på en god riskhantering.

Jag upplever att min bakgrund från riskhanteringsprogrammet är mycket värdefull i mitt arbete. Det märks att utbildningen är väl anpassad efter arbetsmarknaden och jag upplever att utbildningen ger en god grund att angripa flera olika typer av problem.

Cecilia Sandström, konsult, Tyréns

Jag valde att läsa på LTH eftersom det var ett av få ställen som erbjöd en civilingenjörsutbildning inom miljöteknik. Det var först flera år senare som jag upptäckte att det gick att läsa en avslutning inom Riskhanteringsområdet. Jag är oerhört nöjd med kombinationen av de två programmen Ekosystemteknik och Riskhantering. Det är två program som skiljer sig mycket åt men jag tycker att jag har plockat det bästa ur de två.

Jag arbetar som konsult på ett företag i Malmö, Tyréns, som sysslar med riskhantering. Det är främst riskanalyser inom samhällsplanering, transport av farligt gods och miljörisker som jag arbetar med. Jag trivs verkligen jättebra och använder kunskaper från båda programmen. Att hantera risker blir allt viktigare och då även inom miljöområdet. Jag tror att behovet inom detta område kommer att växa i Sverige, liksom det har gjort i andra länder, och då kommer det skapas fortsatta intressanta utvecklingsmöjligheter för oss med denna utbildning.

Björn Nevhage, forskningsingenjör, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Utbildningen i riskhantering har gett mig en mycket bra grund inom riskområdet, både teoretisk och praktisk. Det finns bra möjligheter under studietiden att studera utomlands vilket jag gjorde under mitt fjärde år i Seattle, USA.

Jag arbetar idag som forskningsingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) med projekt som inbegriper hela riskhanteringsprocessen. Som riskhanterare erbjuds en spännande och bred arbetsmarknad både i Sverige och utomlands.

Eva Ohlson, konsult, Relcon Scandpower

Jag har läst riskhantering med inriktning mot industriell ekonomi. Valet att läsa risk var inte särskilt svårt då riskhantering är ett aktuellt område med många spännande jobbmöjligheter efter examen.

Idag jobbar jag med tekniska risker inom fl era områden på Relcon Scandpower, ett medelstort internationellt konsultbolag inom Risk Management. Att jobba som konsult inom riskhantering innebär många utmaningar och arbetsuppgifterna kräver ofta en hög grad av självständighet. Detta är såklart väldigt utvecklande och en jättebra situation för mig som är relativt nyutexaminerad.

Jag har definitivt stor nytta av mina år på riskhanteringsprogrammet i min yrkesroll. Det märks att kurserna är utformade i samarbete med näringslivet och de skapar med en kombination av teori och praktik en helhetsbild av vad riskhantering innebär.