Risk, säkerhet och krishantering

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Jim Kronhamn, enhetschef, MSB

Programmet täcker en stor bredd inom säkerhetsområdet och ger studenterna en djup kunskap inom många områden. Jim tror att arbetsmarknaden för studenterna kommer vara mycket ljus. Riskhantering behövs precis överallt i samhället och själv hoppas han att få chansen att jobba med en del av dem på MSB.

Jim Kronhamn

Jim Kronhamn arbetar sedan ett antal år tillbaka på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Nyligen har han fått en tjänst som enhetschef för forskning och utvärdering. Hans nya roll innebär att han arbetar mer långsiktigt med att se till att forskning bedrivs om samhällets säkerhet, samt att utvärderingar görs av viktiga satsningar och vid större inträffade händelser.

Den forskning som är kopplad till riskhantering på LTH har Jim Kronhamn koll på, liksom att det ska starta ett nytt civilingenjörsprogram som har fokus på risk, säkerhet och krishantering.

- Jag tycker att det verkar vara en jättebra idé och kommer följa utvecklingen med stort intresse.           

Programmet täcker en stor bredd inom säkerhetsområdet och ger studenterna en djup kunskap inom många områden.  Jim Kronhamn tror att arbetsmarknaden för studenterna kommer vara mycket ljus. Riskhantering behövs precis överallt i samhället och själv hoppas han att få chansen att jobba med en del av dem på MSB.

- Rent krasst tror jag att händelser som pandemin innebär att intresset och förståelsen för behovet av att arbeta med krisberedskap har ökat markant. Sverige satsar stort på totalförsvarsplanering som kommer att kräva många med denna kompetens under årtionden framöver.

Jim Kronhamn har själv en civilingenjörsexamen i riskhantering från LTH (en avslutande specialisering på 120 hp). Utbildning gav honom en grundläggande förståelse för hur man anlägger ett riskperspektiv på frågor samt vilka begränsningar som finns med riskhantering och vilka fällor man bör undvika.

Hans karriär började i London på ett stort riskhanteringsbolag, DNV där han arbetade internationellt med verktyg för riskhantering kopplat till farlig verksamhet.

- Det var verkligen direkt applicering av beräkningsmodeller som jag lärt mig på LTH.

När Jim Kronhamn fick sitt första barn flyttade han till Malmö och började arbeta som konsult på Lloyd’s Register. Arbete med detaljerade riskmodeller var roligt men efter ett tag ville han gärna arbeta i ett större sammanhang. Därför började han ett nytt jobb på Länsstyrelsen i Skåne där han fick arbeta brett med samhällssäkerhet. Arbetsuppgifterna handlade främst om risk- och sårbarhetsanalyser på regional nivå. Han försökte förstå hur händelser som skyfall, skolskjutningar och oljeutsläpp fungerade och stöttade de lokala och regionala aktörerna i sina förberedelser.

Av privata skäl valde Jim Kronhamn att flytta till Stockholm där han fick anställning på MSB. Arbetsuppgifterna var samma strategiska analyser som på länsstyrelsen fast nu på nationell övergripande nivå.

- Jag arbetade i flera år med den nationella risk- och förmågebedömningen, vilket bland annat har inneburit att jag suttit med i expertgrupper inom EU och OECD, vilket har varit jätteroligt.

Som nybliven forskningschef ser Jim Kronhamn fram emot att under de närmsta åren utveckla nyttiggörandet från den forskning och utvärdering som bedrivs kopplat till samhällets säkerhet.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen