lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

De tre första åren ger grundläggande kunskaper inom medicin och teknik som tillsammans med biologi, fysik, kemi och matematik etablerar det gränsöverskridande systemtänkande som är viktigt för en medicinteknisk civilingenjör.

De två sista åren väljer du en specialisering som, i kombination med ett flertal valfria kurser, fördjupar dina kunskaper och skapar nödvändig spets i din yrkesprofil.

Flera kurser ges på medicinska fakulteten med syfte att ge dig insyn i hur vården fungerar och förståelse för hur medicintekniska produkter används i praktiken och påverkar människors livssituation.

Även om programmet i Medicin och teknik har en större facklig bredd än vad som är typiskt för andra civilingenjörsprogram, så ger de två sista åren en spetskompetens som är i nivå med andra program.

Utbildningen lägger speciell tonvikt på projektarbete, och ingår bl.a. i introduktionskursen (år 1), kursen i MedTek-design (år 2), kandidatprojektet med tema innovation i kliniken (år 3) och det avslutande examensarbetet.

Samspelet mellan medicin och teknik växer i omfång genom utbildningen, från första årets inledande kurs i medicin och teknik, över andra årets kurser i medicinsk fysik och MedTek-design, till att tredje året inbegripa alla kurser.

Kurser

År 1 innefattar grundläggande kurser i matematik, kemi, fysik och programmering liksom en introduktionskurs i medicin och teknik. Introduktionskursen pekar framåt mot de mera avancerade kurserna i medicin och teknik. Kursen "Verksamhetsförlagd utbildning i sjukvården" förmedlar en värdefull inblick i den kliniska vardagen och äger rum på universitetssjukhuset i Lund/Malmö.

År 2 breddar det tvärvetenskapliga perspektivet till att innefatta kurser i cellbiologi, människans fysiologi, medicinsk fysik och en större projektkurs i MedTek-design och entreprenörskap. Detta år bygger vidare på de naturvetenskapliga kunskaperna från år 1 i form av ingenjörskurser i teknisk mekanik, signalbehandling, och ellära/elektronik.

År 3 fördjupar insikterna om samspelet mellan medicin och teknik med kurser i biomaterial, biostatistik, E-hälsa, fysiologisk modellering och beräkningar, klinisk kemisk diagnostik, medicinska bildgivande system, medicinsk mätteknik och transportfenomen i människokroppen. Det tredje året innefattar också ett omfattande kandidatprojekt med tema klinnovation, dvs. innovation i kliniken.

År 4 och 5 fördjupar dina kunskaper och skapar nödvändig spets i din yrkesprofil.