Hoppa till huvudinnehåll

Maskinteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Den specialisering du väljer ger dig en suverän utbildning med djupa kunskaper och färdigheter inom något av nedanstående maskintekniska specialområden, kompletterade med valfria kurser.

Energiteknik

Ger dig kunskap om energiomvandlingsanläggningar med komponenter, som t.ex. kraftverk och ånggasturbiner samt färdigheter att använda avancerade beräkningsverktyg. Studier av energiförsörjning och användning, ger dig möjlighet att utveckla effektiva energilösningar. Miljöaspekten är viktig och finns med i alla kurser.

Produktutveckling

Är för dig som vill bli konstruktör. Du kan arbeta både med utformning och dimensionering och tar utifrån ett kundbehov fram helt nya produkter eller utvecklar redan existerande produktkoncept till bättre prestanda.

Produktrealisering

Omfattar produktionsutveckling och tillverkningsekonomi i ett internationellt perspektiv samt miljöoch produktionsanpassade produkter i hållbara automatiserade tillverkningssystem. Här får du de kunskaper som behövs för att utveckla och leda företag i en internationell miljö med fokus på kopplingen mellan teknik och ekonomi.

Logistik och produktionsekonomi

Ger dig verktygen för att effektivisera processer för material-, informations- och betalningsflöden inom och mellan företag. Som logistiker kan du arbeta med allt från inköp till distribution inom företag eller som konsult, nationellt och internationellt.

Beräkningsmekanik

Studerar fysikaliska begrepp och numeriska metoder som är väsentliga för modellering och analys av mekaniska problem. Du får möjlighet att använda avancerade datorbaserade simuleringsverktyg och du får träning i problemformulering och analys av tillhörande numeriska lösningar.

Mekatronik

Kombinerar ämnen som maskinkonstruktion, elektronik och avancerad datorstyrning. Hur konstrueras motorstyrningen i en modern kamera eller en robot till hjälp för personer med funktionsnedsättning? Mekatronikingenjören utnyttjar flera kompetenser och kan därför skapa nya och smarta produkter.

Transportteknik

Ger dig fördjupade kunskaper att utveckla morgondagens person- och lastfordon för att uppnå samhällets mål avseende hållbar utveckling och miljöpåverkan. Du får gedigna kunskaper inom dimensionering och formgivning av de komponenter och system som bygger upp ett fordon.