Hoppa till huvudinnehåll
Person vid maskin. Foto.

Maskinteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Johan Malm, student

På Maskinteknik får vi känna oss fram i början vilket gör att vi kan fatta ett välgrundat beslut när det är dags att välja inriktning.

Johan Malm

Johan läser Maskinteknik med inriktning produktutveckling där han tilltalas av att det kreativa i ingenjörsyrket lyfts. Som produktutvecklingsingenjör kommer han att arbeta med hela produktens livscykel vilket varierar mycket från projekt till projekt.
 
Maskinteknik brukar beskrivas som ett brett utbildningsprogram på LTH men Johan berättar att programmet också erbjuder goda möjligheter till spets genom sina olika inriktningar. Han är nöjd att först ha införskaffat sig en stabil grund i de första åren på programmet innan han sedan valde sin inriktning Produktutveckling. 

- När man precis tagit studenten är det svårt att veta vart man vill. På Maskinteknik får vi känna oss fram i början vilket gör att vi kan fatta ett välgrundat beslut när det är dags att välja inriktning.

För Johan är det sociala en viktig del av Lund. Han rekommenderar nya studenter att inte bara engagera sig i sektionerna på LTH utan även söka sammanhang med folk med andra intressen. 

- För mig är Lund bra både studiemässigt och studentlivsmässigt. Utöver skolan är jag aktiv i TIF, Teknologkårens idrottsförening och bor i korridorsrum vilket gör att jag har flera fina sociala sammanhang. Tycker man det är roligt att träffa människor kan man också till exempel vara aktiv i nationer eller engagera sig i något annat kul. Här finns alla möjligheter!

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 
Personporträtt.Foto.

Rebecka Lindvall, doktorand

Maskinteknik är en bred utbildning som ger en bra bas för ett framtida arbetsliv som civilingenjör.

Rebecka Lindvall

Rebecka är doktorand på avdelningen Industriell Produktion på LTH. Hon läste maskinteknik, en utbildning med sju olika inriktningar. Då den första delen av utbildningen behandlar många olika ämnen kände hon sig trygg i valet av inriktning, vilket blev produktrealisering. 

- På inriktningen fick vi bland annat arbeta med skärande bearbetning, vilket öppnade ögonen för hur mångfacetterat ämnet är. Där ingår allt från tillverkningsekonomi och logistik till materialteknik, samt kemiska, termodynamiska och mekaniska processer. 

Rebecka valde att skriva sitt examensarbete på avdelningen för Industriell Produktion i samarbete med skärtillverkaren Seco Tools AB, som hon numera bedriver sitt doktorsarbete tillsammans med. 

- Min avhandling handlar om utslitningsmekanismer i extremt hårda och avancerade verktygsmaterial vid bearbetning (svarvning, fräsning) av avancerade metalliska material. I mina studier använder jag CNC-maskiner för att utvärdera skärens prestanda vid bearbetning samt elektronmikroskop (SEM och TEM, båda med XEDS-utrustning) för att utvärdera skärens utslitningsmekanismer. 

Förhoppningen är att bidra till utvecklingen av nya och redan befintliga skärverktygsmaterial som har en förbättrad prestanda och därmed blir mer kostnadseffektiva.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 
Personporträtt

Daniel Erkander, Supply Chain Engineer, Tetra Pak

Att läsa utomlands är inte bara en värdefull upplevelse som gör dig unik utan den öppnar även dörrar i arbetslivet som annars skulle varit stängda.

Daniel Erkander

Att jag ville bli ingenjör var något jag visste redan i tidig ålder. Lund lockade inte bara för studier utan även för det rika studentlivet. När jag idag ser tillbaka på tiden vid LTH tänker jag alltid på den gemenskap som fanns och alla fantastiska minnen från studietiden.

Utbildningen i maskinteknik gav en bred bas att stå på samtidigt som jag fick möjlighet att specialisera mig inom produktionssystem och produktionsledning. Det passade mig perfekt. Fjärde året på utbildningen valde jag att läsa i Hongkong via universitetets utbytesprogram. Att läsa utomlands är inte bara en värdefull upplevelse som gör dig unik utan den öppnar även dörrar i arbetslivet som annars skulle varit stängda.

I min nuvarande roll på Tetra Pak jobbar jag i ett globalt team som ansvarar för leveranser av distributionsmaskiner. Maskinerna används för olika sorters logistiklösningar som våra kunder kan tänkas behöva.

Mina arbetsuppgifter består bl.a. i att driva förbättringsaktiviteter tillsammans med leverantörerna för att öka leveranssäkerheten, korta ledtider och få en ökad flexibilitet i vår supply chain. Karaktären av arbetet gör att jag har mycket nytta av de kunskaper i problemlösningen som utbildningen gett mig. Den internationellt präglade miljön där jag dagligen är i kontakt med kollegor från olika kulturer är också mycket givande.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 
Personporträtt.Foto.