lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Drygt första halvan av utbildningstiden ägnas åt grundläggande naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Den specialisering du sedan väljer ger dig en suverän utbildning med djupa kunskaper och färdigheter inom ett maskintekniskt specialområde, kompletterade med valfria kurser.

Utbildningen i maskinteknik fokuserar på ett ansvarsfullt lärande. De olika ämnena följer och kompletterar varandra på ett logiskt sätt för att ge både bredd och djup.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.