lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Utbildningen spänner över många olika teknikområden och inslaget av designrelaterade kurser är stort, vilket ger utbildningen en unik profil. Du får en gedigen maskinteknisk bas, där de designrelaterade inslagen ökar efter hand.

I början av utbildningen läser du grundläggande ämnen inom naturvetenskap och maskinteknik tillsammans med övriga maskinteknikstudenter. Successivt från våren i årskurs 1 ökar inslaget av designrelaterade kurser. Under utbildningen genomför du flera projekt. I projekten får du tillfälle att tillämpa och fördjupa dina kunskaper och färdigheter och träna upp din förmåga att arbeta kreativt och systematiskt med att utveckla och utforma produkter.

Kurser som är specifika för Teknisk design startar redan i årskurs 1 med kursen "Verkstadsintroduktion", och fortsätter i årskurs 2 med kurserna ”Designerns verktyg” och ”Estetik”. Dessa skall ge en introduktion till specialiseringen såväl praktiskt som teoretiskt. Redan i årskurs ett får du själv pröva dina idéer i våra verkstäder.

Under de två avslutande åren finns möjlighet till fördjupning inom olika områden. För dig som är intresserad av medicinteknik och produkter för funktionshindrade finns fördjupningen medicin/rehab. Du kan fördjupa dig inom energi/miljö med fokusering på ett uthålligt samhälle eller kurser i PU/design som ytterligare stärker ditt kunnande inom produktutveckling.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.