Livsmedelsteknisk högskoleutbildning

120 högskolepoäng  •  2 år  •  Högskoleexamen med livsmedelsteknisk inriktning

Har du erfarenhet inom livsmedelsbranschen, är intresserad av kvalitet och letar efter ett sätt att utveckla din kunskap och kreativitet? Då är detta utbildningen för dig.

Det finns idag ett stort behov av människor med en bred livsmedelsutbildning. På LTH:s tvååriga livsmedelstekniska högskoleutbildning har du som redan jobbar någonstans i livsmedelskedjan möjlighet att komma vidare i karriären och utvecklas, samtidigt som du bidrar till utveckling och förbättring av framtidens mat.

Utbildningen omfattar fyra terminer, 120 högskolepoäng, och riktar sig till dig som arbetat med livsmedelshantering inom livsmedelsindustri, livsmedelsbutik eller storhushåll- och restaurangsektor i minst 2 år.

Studieorten är Lund.

Utbildningens syfte är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering. Syftet är även att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel, storhushåll/restaurang, skola och myndigheter.

Studierna vid LTH präglas av förankringen i studenternas yrkesmässiga erfarenhet av arbete med livsmedel. Teori varvas med laborationer, studiebesök och projektarbeten. Du kommer att bl.a. att läsa kurser i livsmedelskemi, mikrobiologi, näringslära, animaliska och vegetabiliska livsmedel samt produktutveckling. Du får även kunskap om vad som påverkar matens kvalitet under hela kedjan från råvara till slutlig produkt. En del av projekten som görs genomförs i samarbete med företag inom livsmedelsindustrin.

Framtiden

Det finns ett stort framtida behov av människor med bred livsmedelsutbildning. Morgondagens handel och produktion av mat kommer att ställa helt nya krav på vår kunskap om de mikrobiella, kemiska och fysikaliska processer som samverkar under framställning, förvaring och distribution av livsmedel. Dessa nya krav och en ökad kunskap om matens betydelse för vår hälsa gör att du med en examen från LTH:s Livsmedelstekniska högskoleutbildning efterfrågas på arbetsmarknaden. Utbildningen kan vara din chans till ett nytt arbete med större ansvar och bättre inkomst.

Livsmedelshandeln samt livsmedels- och måltidsindustrin anställer gärna livsmedelstekniker som färskvaruchefer, produktutvecklare, arbetsledare, kvalitetsansvariga, försäljare, med mera.

I kommunerna kan du efter dina studier arbeta som bland annat miljö- och hälsovårdsinspektörer, kökschef eller kostansvarig. Några av våra alumner har startat eget och jobbar som konsulter. Utbildningen ger dig också behörighet att söka till lärarhögskolan för vidareutbildning till yrkeslärare inom gymnasieskolan.

Upplägg

Utbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier om totalt 120 högskolepoäng (hp). Under dessa terminer läser du fjorton separata kurser på vardera 7,5 högskolepoäng (hp) och gör ett avslutande examensarbete som omfattar 15 hp. Utbildningen präglas av din och övriga kurskamraters erfarenhet av arbete med livsmedel och mat. De teoretiska studierna varvas med laborationer och projektarbeten, där gruppernas tidigare yrkeserfarenheter är av stor vikt.

Undervisningen växlar mellan föreläsningar, arbete i grupp, laborationer etc. och bygger på vetenskaplig grund. Många företag inom livsmedelsbranschen är involverade i utbildningen och du får bland annat ta del av gästföreläsningar, studiebesök och göra projektarbeten som rör verkliga frågeställningar och problem i branschen.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt två års yrkeserfarenhet från livsmedelsindustrin, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.

Din erfarenhet från branschen

När du söker till utbildningen måste du styrka dina yrkeserfarenheter från livsmedelsbranschen. På antagning.se finns information och instruktion om hur du laddar upp rätt papper och vad som räknas som arbetsintyg. Läs informationen noga.

Ladda upp rätt papper (antagning.se)

Intyg om arbetslivserfarenhet (öppnas i ny länk)

Sök utbildningen

Utbildningen söks via antagning.se.

Sen amälan

Utbildningen kommer att öppnas för sen anmälan i mitten av juli.

Sen anmälan via Antagning.se

Examensbenämning

Högskoleexamen med livsmedelsteknisk inriktning

Higher Education Diploma with specialization in Food Science

 

Årskurs / 1 /

Livsmedelskemi I

Livsmedlens mikrobiologiska grunder

Livsmedelsteknik I

Livsmedelskedjans förutsättningar

Livsmedlens näringsmässiga grunder

Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet

Livsmedelkemi II

Vegetabiliska livsmedel

Årskurs / 2 /

Metodik

Livsmedelsteknik II

Animaliska livsmedel

Näringslära II

Produktionsplanering

Produktutveckling

Examensarbete

Kontakt

Görel Eriksson

Studie- och karriärvägledare

gorel.eriksson@lth.lu.se

046–222 08 79

Sofia Johansson

Programplanerare

sofia.johansson@lth.lu.se

046-222 92 19