Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteri

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Geografisk informationsteknik

Fokuserar på hur geogra­­­fiska databaser som exempelvis digitala kartor, fastighetsregister, satellitbilder och miljöinformation byggs upp och används. Exempel på tekniker som studeras är satellitpositionering (t.ex. GPS), geografiska informationssystem (GIS), internetteknik och databashantering är central för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Fastighetsekonomi

Attraherar studenter med intresse för arbete på fastighetsmarknaden. Du lär dig analysera fastighetsmarknaden med ekonomiska och statistiska metoder. Grunden är national- och företagsekonomi med tillämpning på fastigheter. Fastighetsvärdering, -förvaltning och -utveckling är centrala områden, men även samhällsekonomisk analys av bostadsmarknad och stadsutveckling.

Fastighetsrätt

Ger dig fördjupade kunskaper om lagar och praxis inom markanvändning, fastighetsbildning och exploatering. Du lär dig att förstå och upprätta fastighetsrättsliga avtal, t.ex. för kommersiella lokaler och jordbruksarrenden. Det kan handla om stadsutveckling och stadsförnyelse, utifrån kommunernas detaljplaner eller praktiska frågor om långsiktig klimatanpassning, trafik, bredband och annan infrastruktur.