Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteri

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Azra Malagic, student

Jag valde just lantmäteri på grund av mitt stora intresse för samhällsbyggnad, allt från städernas uppbyggnad och flöden, till enskilda vackra men kanske mindre energieffektiva byggnader.

Azra Malagic

Azra Malagic är studenten med ett stort driv som brinner för att inspirera andra unga tjejer att välja tekniska utbildningar och för en mer jämställd teknikbransch. 

– Jag valde just lantmäteri på grund av mitt stora intresse för samhällsbyggnad, allt från städernas uppbyggnad och flöden, till enskilda vackra men kanske mindre energieffektiva byggnader samt det ekonomiska och tekniska samspelet däremellan. Det bästa med lantmäteriutbildningen är dess bredd och den eftertraktade kompetensen inom ekonomi, juridik och teknik om fastigheter som man får. Det är både allmänbildande och specifik kunskap som man har otroligt stor nytta av i branschen.

Azra är ursprungligen från Bosnien och Hercegovina men flyttade till Sverige när hon var 13 år. Idag bor hon i Lund och som student finns det en hel del saker att engagera sig i under sin studietid, något även Azra valt att göra. Hon är bland annat är engagerad med att jobbar på nationer, anordnar arbetsmarknadsmässor, övningsledare i en kurs på LTH samt välkomnar nya studenter. 

Sedan barnsben har frågor som berör jämställdhet legat henne särskilt varmt om hjärtat.

– Att studera till civilingenjör som tjej är fortfarande inte en självklarhet överallt och det vill jag ändra på. För att förändra världen får man börja lokalt, därför har jag sedan år ett på LTH engagerat mig i Her Tech Future som är ett projekt med syftet att inspirera gymnasietjejer att plugga tekniskt. I år var jag projektledare för projektet.

Azra menar på att det är jätteviktigt att även företag i branschen engagerar sig, bolaget ÅF är ett sådant exempel. Hon sitter nämligen med i ÅF:s Advisory Board och fick nyligen en tjänst som rådgivare till ÅF:s VD, Jonas Gustavsson inom frågor som jämställdhet, ledning och unga kvinnor i teknik. 

– Genom att vara med i Advisory Board tillsammans med tre andra engagerade och fantastiska tjejer får vi ÅF att tänka en extra gång på dessa otroligt viktiga frågor. Vi kommer med frågor, idéer samt syn på olika beslut. ÅF är ett stort företag och Jonas Gustavsson har ett stort inflytande i teknikbranschen, bland annat som vice ordförande i Teknikföretagen. Genom att nå ut till honom når vi även ut till många andra företag i branschen, vilket är så coolt!  

Azras råd till blivande studenter är att våga testa en utbildning som inte låter bekant.

– Var noga med att kolla igenom kurserna som erbjuds inom utbildningen för att få en bättre inblick i vad programmet faktiskt innebär och vad man kan bli efter utbildningen.

Läs hela berättelsen och se film 
Göm berättelsen 
Personporträtt.Foto.

Björn Bodin, tekniskt råd, Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Jag får djupdyka i många intressanta ärenden, vara med i samhällsutvecklingen och döma i viktiga frågor.

Björn Bodin

Kombinationen teknik, juridik och ekonomi lockade honom till lantmäteriutbildningen, efter många år med breda uppdrag på Lantmäteriet arbetar han idag som tekniskt råd på Mark- och miljödomstolen. 

– I början av 2000-talet valde jag ingenjörsutbildningen mot lantmäteri på grund av kombinationen teknik och ekonomi. Det kändes som att det fanns stora möjligheter och en variationsrikedom. Den juridiska delen var också intressant samtidigt som jag hade med mig ett stort tekniskt intresse.

Björn fick jobb som förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Växjö, en populär tjänst för dem som läst den juridiska delen av utbildningen i Lund. Efter några år gick han in mer på projekt, exempelvis den stora elkraftsinvesteringen Sydvästlänken.

– Jag började rikta in mig på olika infrastrukturfrågor och när jag jobbade med regeringsuppdrag ”Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad” fick jag användning av både mitt tekniska intresse och juridiken. 

Det var en period med många parallella uppdrag. Björn var chef för kontoret i Växjö i 3,5 år. Därefter följde några år med distansarbete från Lantmäteriets huvudkontor i Gävle där han hade ansvar för olika branscher: skog, jordbruk, kraftbolag, bredband – och med det en hel del myndighetssamarbeten. 

Björn hann med 11 år på Lantmäteriet – ett jobb med mycket ansvar och många externa kontakter – innan han började tjänsten som tekniskt råd på Mark- och miljödomstolen i Växjö. Det är ett jobb där han får djupdyka i många intressanta ärenden, vara med i samhällsutvecklingen och döma i viktiga frågor. Han poängterar att han här haft stor nytta av lantmäteriutbildningen eftersom den lär ut om hur man ser och angriper olika områden inom juridiken – ett sätt att lära sig tänka.

– Jag minns oerhört kompetenta lärare som hjälpte till att forma ett bra sätt att tänka på. Utbildningen var en bra grundplatta som det är lätt att bygga på med nya klossar. I utbildningen fanns en bra kännedom om vad som behövs på arbetsmarknaden och vad man förväntas kunna.

Till blivande elever säger Björn:

– Var nyfiken! Var beredd på att testa något nytt och att hålla många dörrar öppna. Jag tänkte inte att jag skulle börja jobba på domstol, det är något som i kombination med mina intressen som har dykt upp efterhand. Så behåll nyfikenheten!

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 
Personporträtt.Foto.

Sima Ghaemi, projektledare på Skanska

Jag drivs av att jag i mitt arbete får vara med och utveckla staden jag lever i. Det är en häftig känsla att vara med och påverka stadsbilden genom att skapa nya platser för människor att bo, arbeta och leva.

Sima Ghaemi

Det var ett intresse för konst, ekonomi och arkitektur som från första början ledde Sima Ghaemi till LTH. Idag har hon utmärkelsen Årets unga fastighetskvinna i ryggsäcken, och  i sin roll som projektledare på Skanska har hon möjlighet att på heltid ägna sig åt frågor inom det området hon brinner för allra mest: samhällsbyggande.

Efter gymnasiet, där Sima läste naturinriktning, föll valet på att börja läsa konstvetenskap. Men hon märkte snabbt att hon saknade att ha ett mer teknisk angreppssätt och valde så småningom att söka sig till LTH:s civilingenjörsutbildning i Lantmäteri.

- Kombinationen av teknik, juridik och ekonomi lockade mig till utbildningen, samtidigt som jag såg jag att det fanns utrymme att vara kreativ, berättar Sima.

Som projektledare på Skanska får hon syssla med det som intresserar henne mest – stadsutveckling. Hon identifierar fastigheter med utvecklingspotential, driver detaljplaner och genomför projekt.

- Under den tid det tar att utveckla ett projekt hinner jag med allt det jag tycker är roligt. Från avtal, lantmäteriförrättning, värdering – till den kreativa och tekniska processen då själva projektet definieras. 

Det är ett omväxlande arbete, med variation och bredd på frågorna.

- Jag drivs av att jag i mitt arbete får vara med och utveckla staden jag lever i. Det är en häftig känsla att vara med och påverka stadsbilden genom att skapa nya platser för människor att bo, arbeta och leva.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 
Personporträtt.Foto.