lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Arbetsmarknaden är ljus, med låg arbetslöshet idag. Statistik från fackförbundet Sveriges Ingenjörer har under många år visat att civilingenjörer i lantmäteri har den lägsta arbetslösheten bland alla civilingenjörer. Även långsiktigt antas bristen på arbetskraft kvarstå. Utbildningen är mångsidig och färdigutbildade är attraktiva inom många arbetsområden.

Arbete inom den privata sektorn, t ex byggbranschen, i fastighetsbolag, skogsbolag, elkraftföretag, intresseorganisationer (bl a Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och LRF), tekniska konsulter, mätföretag, banker, fastighetsvärderingsföretag, ekonomiska konsulter/rådgivare är vanligt, liksom arbete i kommuner (t ex på stadsbyggnadskontor eller fastighetskontor) och flera olika statliga myndigheter (t ex Lantmäteriet, Trafikverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Regeringskansliet och Mark- och miljödomstol). En del arbetar utomlands under kortare eller längre perioder.

Projektledare - med känsla för det estetiska

Sima Ghaemis stora intresse för konst, arkitektur, teknik och ekonomi gjorde att hon valde att söka sig till LTH:s utbildning i lantmäteri. Idag arbetar hon som projektledare vid Skanska och brinner för frågor som rör samhällsbyggande. Tack vare hennes  engagemang och driv fick Sima Ghaemi 2016 utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna.

Sima Ghaemi intresserar sig mycket för arkitektur och konst. Något som gjorde att hon efter gymnasiets naturinriktning valde att börja läsa konstvetenskap. Men Sima märkte snabbt att hon saknade att ha ett mer teknisk angreppssätt och valde så småningom att söka sig till LTH:s civilingenjörsutbildning i Lantmäteri.

- Det var kombinationen av teknik, juridik och ekonomi som lockade mig till utbildningen samtidigt som jag såg att det fanns utrymme att vara kreativ, berättar Sima.

Idag arbetar hon som projektledare vid Skanska och där får hon syssla med det som intresserar henne mest –stadsutveckling. Hennes främsta roll är att identifiera fastigheter med utvecklingspotential, driva detaljplaner och genomföra projekt.

- Under den tid det tar att utveckla ett projekt hinner jag med såväl avtalsskrivande, lantmäteriförrättning, värdering samt den kreativa och tekniska process som krävs för att tillsammans med arkitekter och konsulter ta fram och definiera ett projekt – det vill säga allt det som jag tycker är roligt!  

Sima berättar vidare om sitt omväxlande arbete där hon även sysslar med frågor som handlar om allt ifrån marknadsvärderingar, tekniska installationer och avtalsklausuler till byggnadsutformning, fasadfärg och inredningskoncept.

- Precis som med lantmäteriutbildningen är det variation och bredd på frågorna.

Att Skanska skulle kunna erbjuda Sima det hon söker i ett arbete var inte alls självklart. Hon hade, från början, en bild av företaget som det stora byggbolaget där hon nog skulle ha svårt att hitta sin plats. Men under sitt sista år på LTH deltog Sima i studentprogrammet ”Skanska 21” – och det ändrade bilden.

- Jag fick möjlighet att genom praktik och examensarbete lära mig mer om Skanskas projektutvecklingsverksamhet och att de i egen regi utvecklar och bebygger såväl enskilda fastigheter som helt nya stadsdelar.

Det tog därför inte många dagar in i praktiken innan Sima insåg att det var med Skanska som hon ville fortsätta sin resa efter examen.

Att Sima har en stark drivkraft och brinner för frågor kring samhällsbyggnad går det inte att ta miste på. Motiveringen till utmärkelsen Årets Fastighetskvinna förstärker denna bild där det bland annat står att hon: "…har en stark personlighet som kombineras med en subtil ödmjukhet. Möjligheten att lära och pröva nya saker är viktigt för henne. Med stort driv blir hon ofta en naturlig ledare som lätt får andra entusiastiska. Hon är lösningsorienterad, inte rädd för att själv stoppa händerna i myllan och hittar på så sätt gärna nya vägar för att lösa de utmaningar som hon, så gärna, antar.”

- Jag drivs av att jag i mitt arbete får vara med och utveckla våra städer. Det är en häftig känsla att vara med och påverka stadsbilden genom att tillskapa nya mötesplatser, hem och arbetsplatser. Jag blir även inspirerad av alla spännande människor som jag träffar i mitt yrke. Fastighetsbranschen är en rolig och bred bransch som jag tror passar alla, oavsett bakgrund.

Fler exempel på vad före detta studenter gör idag?

Den analytiska projektledaren

Patrik Lundberg har läst lantmäteri och när vi pratade med honom arbetade han som projektledare på konsultorganisationen NIRAS i Malmö.*

För mig var valet av utbildning ganska lätt, jag visste att Lund var staden och att ingenjör var inriktningen, men vilket program?

Jag valde genom att göra en plus- och minuslista som mynnade ut i att Lantmäteri med marginal hade flest plus och blev därmed mitt klara förstahandsval. Bredden av ämnen som samtidigt gav en slimmad inriktning kändes utmanande och spännande.  Jag tog examen från LTH och fick direkt ett arbete. Som civilingenjör i lantmäteri var jag eftertraktad på både den privata och den offentliga arbetsmarknaden .

Som projektledare på Niras arbetar jag med att stödja våra kunder i dialogen med sin hyresvärd. Jag hjälper till att analysera kundernas verksamhet och med det som grund skapa strategier för deras lokaler och fastigheter som vi kan applicera på marknaden.  Den rådgivning som jag ger syftar till att skapa en optimal lokallösning för kunden ur ett funktionellt, miljömässigt, hyresrättsligt och lönsamhetsperspektiv. Kort och gott maximerar vi nyttan och minimerar kostnaden av företagens totala lokal- och fastighetsbestånd . En del projekt går vidare efter analyser och strategier och utvecklas till om- eller nybyggnadsprojekt vilka jag projektleder med tydliga mål och med planering av omfattning, kostnader, tider, kommunikation samt kvalitet och miljö.

Jag har fortsatt kontakt med studentlivet, som ibland kan vara svårt att släppa, genom en post som styrelseledamot i studenternas bostadsföretag AF Bostäder. Posten har

jag suttit på sedan studenttiden och det blir nu i över fem år.

Både i rollen som styrelseledamot i detta bostadsföretag och som projektledare på NIRAS är mina kunskaper inom såväl ekonomi, juridik som teknik viktiga.

*Idag har Patrik Lundberg gått vidare i karriären och är marknadsansvarig på Skanska Öresund AB.

Otto Martler, exploateringsingenjör, Halmstads kommun

Kombinationen av teknik, juridik och ekonomi tilltalade mig och jag gav mig in på lantmäteriutbildningen utan att egentligen veta vad som väntade. Det är ett val som jag absolut inte har ångrat. Kompetenta lärare och föreläsare lotsar dig genom utbildningen som innehåller intressanta ämnen som ger en bra grund inför det kommande arbetslivet.

Efter examen fick jag jobb i Halmstads kommun som exploateringsingenjör. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att jobba som projektsamordnare och driva projekt från idé till byggstart. Detta görs oftast genom ett nära samarbete med planarkitekter där vi arbetar fram detaljplaner som ska möjliggöra en bestämd typ av etablering i staden. Det kan t.ex. vara ny bostadsbebyggelse, ny industriverksamhet eller förändring av befintliga planförhållanden. Jag arbetar även med kommunens markägande och det kan vara allt från försäljning av mark och fastigheter till tecknande av arrendekontrakt. Jobbet är väldigt omväxlande och jag lär mig något nytt varje dag.

Numera arbetar jag deltid i Halmstad och kombinerar nu mitt arbete med fotbollsspel i allsvenskan där jag är målvakt i Falkenbergs FF.  Det är en härlig utmaning att arbeta med mitt stora fritidsintresse samtidigt som jag kan göra karriär i det ”vanliga” arbetslivet.

Kristina de Rooij, fastighetskonsult, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Det som lockade mig till lantmäteriutbildningen var kombinationen av ekonomi, juridik och teknik – en kombination som jag tror man har nytta av vad man än jobbar med inom fastighetsbranschen.

Utbildningen har gett mig möjligheter att prova på många olika spännande saker. Under studietiden passade jag på att studera en termin på ett tekniskt universitet i Paris via ERASMUS-programmet. Med en examen från LTH i bagaget flyttade jag till Haag i Nederländerna och jobbade några år med undersökningar på det statliga fastighetsverket. Efter att ha flyttat tillbaka till Sverige jobbade jag en tid på fastighetskonsultföretaget TP Group med lokalförsörjningsuppdrag. Nu arbetar jag som fastighetskonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Göteborg. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är fastighetsvärdering och rådgivning i försäljningsprocesser, något som jag trivs jättebra med då det är både omväxlande och utmanande.

Patrik Andersson, systemingenjör, Saab Aeronautic

När jag började på LTH visste jag inte vad en lantmätare var för något och det tog lite tid innan jag fick en klar uppfattning om vad livet efter skolan kunde erbjuda. Det jag hade fastnat för var det spännande upplägget och bredden som utbildningen verkade ge och detta visade sig stämma väldigt bra. De flesta kurserna vi läste var mycket intressanta och allmänbildande. Valmöjligheterna var därför mycket stora när man väl skulle söka jobb.

Redan innan jag började läsa var jag sugen på att åka utomlands för att studera. Detta resulterade i att jag läste mitt fjärde år på Queen’s University i Kanada. Jag och en klasskompis åkte dessutom till Sydafrika för att göra vårt examensarbete, och fick ett Sida-stipendium. Dessa två upplevelser gav mig mycket erfarenhet om hur det är att jobba i en annan kultur och det är verkligen något jag kan rekommendera. Nu jobbar jag på Saab Aeronautics i Linköping. Där arbetar jag på ett kompetenscenter vars syfte är att försörja olika system inom Saab med geografisk data, t ex Gripen, obemannade luftfarkoster, ledningssystem etc. Där går jag på ett trainee-program - Saabs flygsimulatorprogram. Detta tar 15 procent av min arbetstid och syftet är att få inblick och ökad förståelse av de träningsmiljöer som finns att tillgå för piloter och tekniker innan man sätter sig i ett flygplan för att flyga eller ska utföra tekniskt underhåll.