lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Programplanerare

Nora Ekdahl

nora.ekdahl@lth.lu.se

046-222 47 83

Besöksadress: Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Studie- och karriärvägledare

Roger von Moltzer

roger.von_moltzer@lth.lu.se

046-222 00 88

Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Studie- och karriärvägledare

Ingrid Holmberg

ingrid.holmberg@lth.lu.se

046–222 08 53

Besöksadress: Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Programledare

Jan Eric Larsson

jan_eric.larsson@eit.lth.se

046-222 75 23

Besöksadress: Institutionen för elektro- och informationsteknik, rum E:3119c, John Ericssons väg 4, Lund