Kemiteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Material

Material ger dig kunskap om hur du kan utveckla morgondagens material för t.ex. fordons-, elektronik- och läkemedelsindustrin. Du fördjupar dig i material- och polymerkemi. Här lär du dig om både framställning och karaktärisering av nya avancerade funktionella material som t.ex. nanomaterial.

Processdesign

Processdesign: handlar om att ta fram effektiva tillverkningsprocesser som krävs för att ta fram konkurrenskraftiga produkter, allt från färger och läkemedel till baskemikalier. Processen ska vara ekonomiskt optimal samtidigt som den ger minimal miljöbelastning. Du får de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med processutveckling som exempelvis energieffektivisering och bedömning av risker.

Läkemedel

Läkemedel: ger dig fördjupad kunskap om arbete med framställning och utveckling av läkemedel. Att utveckla ett nytt läkemedel kräver många olika typer av kunskap inom områden som biologi, kemi, kemiteknik och bioteknik. Den vetenskapliga bredd som finns vid LTH gör att vi kan utbilda civilingenjörer med kunskaper i både design av nya molekyler, syntes och analys av aktiva substanser samt i utveckling av läkemedelsformuleringar och processutveckling. Här läser du flera projektkurser där vi arbetar med frågeställningar som ligger nära läkemedelsindustrins forskning och utveckling.