Kemiteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Hatoon Makhool, student

Vi lär oss hur kemi kan tillämpas för att göra människors liv bättre.

Hatoon Makhool

Hatoon Makhool läser till civilingenjör i Kemiteknik. ”Vi lär oss hur kemi kan tillämpas för att göra människors liv bättre”, säger Hatoon, som valde utbildningen för att hon gillar kemi, och vill jobba praktiskt med kemi ute i samhället.

Hatoon, som just nu läser femte och sista året på utbildningen, berättar att hennes intresse för miljö funnits redan från start, men växt sig allt starkare under åren.

- Jag tänker mycket på vad som händer med vår miljö just nu, och vill vara med och förbättra situationen. Utbildningen ger mig en bra förståelse för processutveckling och processdesign, ur många olika perspektiv. I framtiden vill jag vara med och utveckla processerna ur just miljöperspektivet, säger hon.

För hur ser egentligen de mest miljövänliga processerna ut? Hur reagerar naturen på olika tillverkningsprocesser och driftsmodeller som företag använder sig av?

- I samhället vägs miljö och ekonomi hela tiden mot varandra. Det är viktigt att förstå det samspelet, vilket utbildningen verkligen lärt mig att göra, säger hon.

Efter examen vill hon först skaffa sig en bredare arbetserfarenhet inom processdesign som konsult.

- Konsultyrket ger både variation och fördjupning, vilket känns bra att inleda karriären med. Men det långsiktiga målet är att starta eget företag inom miljöfrågor, berättar hon.

Hon uppskattar utbildningens upplägg, där teori och praktik balanseras mot varandra. Efter att en teoretisk grund finns på plats, vävs praktiska moment in allt mer.

- Det driver din kunskap framåt. Och ju mer kunskap i ämnena du får, desto mer suddas gränserna mellan dem ut. Idag använder jag till exempel både fysik och matte, för att förstå kemi och teknik.

Att plugga på LTH tycker hon är speciellt. Hon beskriver det som en stor familj, utspridda i olika hus på LTH:s campus.

- LTH har en stark identitet och gemenskap. Är det tentaperioder märker du det på hela LTH:s campusområde, och du vet att alla andra går igenom något liknande vad du själv gör just nu. Våra lärare är otroligt hjälpsamma, och stödet studenter emellan är starkt.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Roman Lord, student

Det vi kemiteknikstudenter får med oss är ett övergripande sätt att lösa problem, både ur ett kemitekniskt- och ett processperspektiv. Vi är rustade för att utnyttja vår kunskap i alla sorts företag.

Roman Lord

Roman Lord läser just nu sin sista termin på Kemiteknik. ”Något av det roligaste med utbildningen är att via experiment och laborationer få se hur olika teorier fungerar i verkligheten” säger Roman, som haft ett intresse för kemi ända sedan barnsben.

Att valet av utbildning föll på just Kemiteknik, berodde till stor del på att utbildningen har fokus både teori och på praktiska inslag.

- Jag får omsätta mina teoretiska kunskaper till praktiska moment, via exempelvis projektarbeten och laborationer. Genom det får jag en djup förståelse för vad jag faktiskt lär mig, säger han.

Han berättar att utbildningen är inriktad på problemlösning, och att förståelse för olika processer tidigt blir en del av deras studier.

- Alla företag har sina egna processer, policys och sätt att arbeta. Det vi kemiteknikstudenter får med oss är ett övergripande sätt att lösa problem, både ur ett kemitekniskt- och ett processperspektiv. Vi är rustade för att utnyttja vår kunskap i alla sorts företag, säger han.

I framtiden är det forsknings- och utvecklingsarbete på ett kemikalie- eller läkemedelsföretag som lockar.

- I min utbildning har jag fokuserat på analys och läkemedel. Läkemedelsbranschen är en bransch som hjälper många. Om jag kan vara med och utveckla den så är det ett bra sätt att bidra till samhället. Men med Kemiteknik i ryggsäcken har jag all kunskap jag behöver för att kunna byta inriktning i framtiden, om jag vill det.

Han jobbar redan nu deltid som analyskonsult inriktad på att hjälpa små och medelstora företag inom life science ut på marknaden.

- Där handlar det främst om ekonomi och marknadsföring, vilket jag själv inte trodde att jag skulle jobba med i framtiden. Men man vet aldrig var man hamnar - just därför är det så bra med den breda kompetens som utbildningen ger.

Roman flyttade från Tanum till Lund och LTH för att börja plugga. Som inflyttad till en studentstad har engagemanget i studentlivet betytt lika mycket för hans trivsel som utbildningen.

- Gemenskapen under introduktionen var en av de bästa upplevelser under alla mina år på LTH.

Efter det engagerade han sig på olika sätt i K-sektionen, som är studentkårens avdelning för studenter vid Kemiteknik och Bioteknik. Det fortsatte han med i fem år.

- För att få en riktigt bra tid som student i Lund tycker jag det är viktigt att få med alla delar; utbildning, engagemang i kåren och studentliv på nationerna, säger han.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Mikael Lundquist, Business Engineer, Swep International AB

Delaktighet i hela processen - från selektion av optimala produkter för kundernas processystem till kommersiella diskussioner gällande priser och offerter - gör arbetet intressant och utvecklande.

Mikael Lundquist

Jag bestämde mig tidigt för att läsa till civilingenjör då intresset för teknik alltid varit stort. Jag ville ha en kvalitativ och gångbar utbildning för en kommande arbetsmarknad. Nyfikenheten för hur allt är uppbyggt och de byggstenar som utgör allt omkring oss gjorde kemiteknik till det självklara valet.

Kemi är något som jag alltid förknippat med laboratoriearbete. Men utbildningen innehåller en stor del industriell teknik och inriktningen processdesign mötte mitt intresse mot industrin snarare än mot "labbrockarna".

Intresset för marknaden och kundrelationer i kombination med tekniken gjorde att jag efter utbildningen sökte mig mot marknadssidan. Nu arbetar jag som business engineer och agerar länken mellan kunderna och tekniken.

Delaktighet i hela processen - från selektion av optimala produkter för kundernas processystem till kommersiella diskussioner gällande priser och offerter - gör arbetet intressant och utvecklande. Att arbeta globalt ger möjligheten att resa och lära sig olika kulturer vilket ger ännu en dimension till arbetet.

Både teknisk kompetens och problemlösningsförmåga är ovärderliga erfarenheter som utvecklas under tiden på LTH. Men tiden på LTH har även gett mig många glada minnen utanför skolan med andra kemitekniker och LTH:are man knyter kontakt med.

 

 

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen