Hoppa till huvudinnehåll
Abstrakt bild. Foto.

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Kandidatexamen i livsmedelsteknik

Studenter om utbildningen

Jonathan Laike Ståhle

Den som söker till kandidatprogrammet i livsmedelsteknik kan egentligen vara vem som helst, så länge du på ett eller annat sätt har ett engagemang för livsmedelsbranschen och ett intresse för mat.

Jonathan Laike Ståhle

Innan jag började plugga jobbade jag i Norge med frysteknik och frysmat i fyra år. Sedan flyttade jag hem och ville göra något nytt. Jag sökte till utbildningen av en slump, och här är jag nu!

Anledningen till att det blev just livsmedelsteknik är framför allt mitt intresse för mat och erfarenheterna från mitt tidigare yrke. Det handlade om kvalitetssäkring och koll på säkerhet kring mat, vilket krävde mycket detaljstyrning. Jag ville få bättre koll på det och vidga mitt perspektiv.

Jag har upplevt utbildningen som väldigt givande. Sedan jag startade har jag haft en progression från att tänka “det här kanske jag klarar av”, till att bli trygg i mig själv och de kunskaper och krav som finns i utbildningen. Inte minst i frågorna om kvalitétsutveckling, som då bottnar i naturvetenskap, vilket är är jättespännande! Det har också varit väldigt roligt att träffa massor av nya sociala kontakter, kursare och vänner.

Två bitar jag framför allt tar med mig från utbildningen är: kritiskt tänkande och gruppdynamik. Likt en ingenjör som drillas i matematik så drillas vi livsmedelstekniker att kunna tänka konstruktivt och kritiskt i de många frågor som finns, för att kunna leda området framåt. Det, tillsammans med alla grupparbeten vi haft, där vi lärt oss att jobba med olika människor i olika gruppkonstellationer, tycker jag utmärkt sig extra.

Tack vare min utbildning känner jag mig trygg i att kunna söka och konkurrera om intressanta tjänster. Just nu lutar mitt intresse åt produktutveckling, efter att tidigare ha varit mer intresserad av livsmedelsinspektör. Men det kan också bli något helt annat. Vi får se!

Den som söker till kandidatprogrammet i livsmedelsteknik kan egentligen vara vem som helst, så länge du på ett eller annat sätt har ett engagemang för livsmedelsbranschen och ett intresse för mat.

Jonathan Laike Ståhle tog examen från kandidatutbildningen i livsmedelsteknik 2022

Läs hela berättelsen och se film 
Göm berättelsen 

Malin Nilsson

En mjölkförpackning i butiken är så mycket mer än bara just det. Där finns en bonde, en ko och senare en industri som förädlar och förpackar produkten. Att kunna förmedla denna komplexa koppling, och skapa förståelse för var våra livsmedel kommer från, är en viktig del av vår roll framåt.

Malin Nilsson

Det var känslan av att vilja göra mer av sitt yrke som fick Malin Nilsson att söka sig till kandidatutbildningen i livsmedelsteknik. Efter många år som kock och kökschef inom offentlig verksamhet, har utbildningen nu tagit henne till hennes nästa mål: måltidsutvecklare inom äldreomsorgen.

“Jag är utbildad kock och har alltid jobbat med måltider. Men jag har alltid velat göra mer än själva kockjobbet. Jag har velat påverka den övergripande utvecklingen och styrningen. För att kunna gå vidare inom karriären behövde jag mer kunskap, och då hittade jag den här utbildningen. Här kunde jag få den bredd jag sökte: förståelse för grunder med livsmedelskemi, livsmedelssäkerhet och mikrobiologi. Men också andra verktyg som arbetsledning, ekonomi och kvalitetsarbete.

Det är utmanande att studera, men framför allt är det utvecklande. Du träffar nya människor och får nya kunskaper. Tack vare den tidigare yrkeserfarenheten är det lätt att koppla studierna till verkligheten. Den förankringen är guld värd!

Utbildningen har gett mig verktyg för att gå vidare till mer organisatoriskt arbete, så som kunskap kring arbetsledning och en bred omvärldsförståelse. Vi har förståelse för de flesta processer inom branschen: från tillagning i kök till industri och produktion. 

“Från jord till bord” blir för oss mer än en klyscha. En mjölkförpackning i butiken är så mycket mer än bara just det. Där finns en bonde, en ko och senare en industri som förädlar och förpackar produkten. Att kunna förmedla denna komplexa koppling, och skapa förståelse för var våra livsmedel kommer från, är en viktig del av vår roll framåt.

Efter studierna ser jag fram emot att fortsätta jobba med offentliga måltider, men nu med måltidsutveckling på ett mer organisatoriskt och övergripande plan. I tjänsten jag redan har fått, kommer jag att jobba mycket med hållbarhetsfrågor och matkultur, i första hand mot äldreomsorgen. Att ge förutsättningar till en god sista tid i livet, vilket det är på ett äldreboende, är väldigt viktigt. Kan jag ge verktyg till de som jobbar, så att vi tillsammans kan sätta en guldkant på maten inom äldreomsorgen, och göra hållbara val på vägen, så är det otroligt mycket värt."

Malin Nilsson tog examen från kandidatutbildningen i livsmedelsteknik 2022

Läs hela berättelsen och se film 
Göm berättelsen 

Branschföreträdare om utbildningen

Ida Granroth, Quality Assurance & Environmental Manager, Solina Sweden

I dagens livsmedelsbransch behöver du i de allra flesta fall ha en utbildning för att kunna ta dig fram. Det räcker inte enbart med arbetserfarenhet, framför allt om du vill arbeta inom kvalitetsområdet.

Ida Granroth

Jag jobbar som kvalitetschef för Solinas Sweden AB:s fabrik i Malmö, där vi utvecklar och tillverkar kryddor och funktionella blandningar för matindustrin. Exempelvis kan kryddningen i ett färdigkryddat grillkött som säljs i butiker komma från oss.

I dagens livsmedelsbransch behöver du i de allra flesta fall ha en utbildning för att kunna ta dig fram. Det räcker inte enbart med arbetserfarenhet, framför allt om du vill arbeta inom kvalitetsområdet.

Ur mitt perspektiv kan utbildningens profil, som både har krav på arbetslivserfarenhet samt tre års studier inom området, ge väldigt stora fördelar. Efter examen kan du i princip gå rakt in i företaget och bidra med din kompetens. Jag ser att studenten kan passa mycket bra in i flera olika sorts team, inom olika delar av hela företaget. Kanske möjligen lite extra bra inom kvalitetsarbete.

Att ha arbetslivserfarenhet och en redan etablerad kunskap om hur det är att arbeta inom området är en styrka. Med den bakgrunden har du redan från start ett helt annat tänk. Du har hunnit öva upp vissa saker, så som kommunikation och samarbete. 

Jag ser en person med examen från utbildningen som en viktig och bidragande del av ett större team. Du får en profil som på många sätt passar perfekt av att vara en slags spindeln i nätet inom många olika delar av livsmedelsindustrin.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Arvid Nordland, enhetschef livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen i Malmö stad

Kandidatutbildningen i livsmedelsteknik ser jag som ett viktigt inslag för att vår verksamhet ska kunna rekrytera de personer som behövs. Utbildningen förser en ständigt aktuell och snabbrörlig bransch med personer som har rätt kompetens för att hantera det.

Arvid Nordland

I Malmö finns cirka 2700 livsmedelsanläggningar, allt från små kiosker till stora industribagerier. På min avdelning är vi strax under 30 personer som arbetar med livsmedelskontroll av dessa. Vi utför tillsyn enligt lagstiftningen, registrerar nya anläggningar och utreder inkommande misstänkta matförgiftningar, tips och klagomål. 

Det är oerhört roligt att jobba med livsmedel. Det är en av de viktigaste varorna vi handlar med. Livsmedel är alltid aktuellt - alla måste äta!

Livsmedelsbranschen är i ständig utveckling. Idag handlar företag livsmedel i flera olika led och det finns ett stort flöde av varor. Det finns en omfattande lagstiftning och det krävs tillsyn av många olika typer. Att kunna arbeta med livsmedelskontroll ställer helt enkelt höga krav på kompetens eftersom det kan röra sig om allt från hygien, förbjudna ämnen och tillsatser till särskilda krav vid import.

Kandidatutbildningen i livsmedelsteknik ser jag som ett viktigt inslag för att vår verksamhet ska kunna rekrytera de personer som behövs. Utbildningen förser en ständigt aktuell och snabbrörlig bransch med personer som har rätt kompetens för att hantera det. 

När vi anställer livsmedelsinspektörer söker vi personer som kan lagstiftning och regelverk för branschen, och som har en förståelse för risker och processer på ett djupare sätt. Men de måste även vara kommunikativa och kunna förklara saker på ett bra sätt. Det är viktigt att ha förmågan att fatta svåra beslut om det krävs för att skydda konsumenterna. Här ser jag utbildningens krav på arbetserfarenhet som otroligt användbart. Att på ett tydligt och sakligt sätt förklara för verksamheter varför regler och lagar ser ut som de gör, är något som praktisk tidigare erfarenhet av branschen bidrar stort till.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen