Hoppa till huvudinnehåll
Ett tåg som kör över Öresundsbron.

Byggteknik - Järnvägsteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Hanna Göransdotter, Nationell anbudskoordinator, Atkins

Jag bevakar alla förfrågningar inom affärsområde järnväg. Vår största kund är Trafikverket, men förfrågningar kommer också från kommuner och företag. Jag kollar om det är ett projekt som vi vill ha, om vi kan lämna offert och till vilket pris. Jag är lite som spindeln i nätet och behöver veta vem som ska kontaktas och vilken typ av input som behövs.

Hanna Göransdotter

Jag bevakar alla förfrågningar inom affärsområde järnväg. Vår största kund är Trafikverket, men förfrågningar kommer också från kommuner och företag. Jag kollar om det är ett projekt som vi vill ha, om vi kan lämna offert och till vilket pris. Jag är lite som spindeln i nätet och behöver veta vem som ska kontaktas och vilken typ av input som behövs.

 
 

Elisabeth Skoglund, Signalteknik, Trafikverket

Jag jobbar som teknisk specialist, främst med regelverk. Mina uppgifter kan handla om att titta på dispenser där man vill bygga projekt men kanske har svårt att leva upp till exempelvis byggnormer. Jag arbetar också med att uppdatera och förbättra eller skriva helt nya regelverk.

Elisabeth Skoglund

Jag jobbar som teknisk specialist, främst med regelverk. Mina uppgifter kan handla om att titta på dispenser där man vill bygga projekt men kanske har svårt att leva upp till exempelvis byggnormer. Jag arbetar också med att uppdatera och förbättra eller skriva helt nya regelverk.

 
 

Oskar Sikesjö, Signalteknik, Sweco

I min roll som signalprojektör ritar jag ut hur signaltekniska objekt ska placeras och kopplas. Hur jag ritar avgör sedan hur man kan trafikera banan. En annan roll jag har är att vara byggplatsuppföljare. I den rollen kommer jag ut på byggarbetsplatsen och kontrollerar att entreprenören bygger enligt krav och kontrakt.

Oskar Sikesjö

I min roll som signalprojektör ritar jag ut hur signaltekniska objekt ska placeras och kopplas. Hur jag ritar avgör sedan hur man kan trafikera banan. En annan roll jag har är att vara byggplatsuppföljare. I den rollen kommer jag ut på byggarbetsplatsen och kontrollerar att entreprenören bygger enligt krav och kontrakt.

 
 

Emma Dyrssen, Kapacitetsanalys, Trafikverket

Jag arbetar i tidiga skeden med olika trafikupplägg för att till exempel undvika flaskhalsar. Jag kan föreslå och utvärdera olika sätt att dra järnvägen, med sikte på att nå vissa restidsmål.

Emma Dyrssen

Jag arbetar i tidiga skeden med olika trafikupplägg för att till exempel undvika flaskhalsar. Jag kan föreslå och utvärdera olika sätt att dra järnvägen, med sikte på att nå vissa restidsmål.

 
 

Mikael Drexler, Asset data manager, Strukton Rail

Med hjälp av engagerade och kunniga lärare stod jag tre år senare med ett examensbevis i handen och kunde nu fullfölja ett livslångt intresse, för att kunna börja arbeta med järnväg.

Mikael Drexler

Mitt intresse för järnväg har funnits hela mitt liv då jag lekte mycket med tågbanor när jag var yngre. Efter att ha jobbat några år efter gymnasiet väcktes mitt intresse för järnväg återigen till liv och då kände jag att jag skulle göra slag i saken.

Tyvärr fanns inte behörigheten att söka till högskoleingenjörsutbildningen med inriktning järnväg med min gymnasieutbildning. Jag fann då att det tekniska basåret på Campus Helsingborg hade platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning, vilket passade mig. Efter det tekniska basåret började jag min högskoleingenjörsutbildning med inriktning järnväg. Med hjälp av engagerade och kunniga lärare stod jag tre år senare med ett examensbevis i handen och kunde nu fullfölja ett livslångt intresse för att kunna börja arbeta med järnväg.

Jag arbetar idag som Asset data manager för Strukton Rail inom det danska projektet Fjernbane. Projektet går ut på att anpassa det danska järnvägssystemet till ERTMS, vilket är ett EU-gemensamt signalsystem.

Mina arbetsdagar är allt från lugna dagar med att skriva dokument till hektiska dagar där beslut måste fattas. Då studietiden med sitt intensiva tentaplugg och relativt lugna tid däremellan är väldigt lik mina arbetsdagar har jag kunnat dra nytta av min tid från Campus Helsingborg till mitt arbetsliv. Och eftersom jag är en person som gillar att ha många bollar i luften och inte sitta still passar detta mig perfekt.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 
Personporträtt. Foto.