Hoppa till huvudinnehåll

Byggteknik - Järnvägsteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Hanna Göransdotter, Nationell anbudskoordinator, Atkins

Jag bevakar alla förfrågningar inom affärsområde järnväg. Vår största kund är Trafikverket, men förfrågningar kommer också från kommuner och företag. Jag kollar om det är ett projekt som vi vill ha, om vi kan lämna offert och till vilket pris. Jag är lite som spindeln i nätet och behöver veta vem som ska kontaktas och vilken typ av input som behövs.

Hanna Göransdotter

Jag bevakar alla förfrågningar inom affärsområde järnväg. Vår största kund är Trafikverket, men förfrågningar kommer också från kommuner och företag. Jag kollar om det är ett projekt som vi vill ha, om vi kan lämna offert och till vilket pris. Jag är lite som spindeln i nätet och behöver veta vem som ska kontaktas och vilken typ av input som behövs.

 
 

Elisabeth Skoglund, Signalteknik, Trafikverket

Jag jobbar som teknisk specialist, främst med regelverk. Mina uppgifter kan handla om att titta på dispenser där man vill bygga projekt men kanske har svårt att leva upp till exempelvis byggnormer. Jag arbetar också med att uppdatera och förbättra eller skriva helt nya regelverk.

Elisabeth Skoglund

Jag jobbar som teknisk specialist, främst med regelverk. Mina uppgifter kan handla om att titta på dispenser där man vill bygga projekt men kanske har svårt att leva upp till exempelvis byggnormer. Jag arbetar också med att uppdatera och förbättra eller skriva helt nya regelverk.

 
 

Oskar Sikesjö, Signalteknik, Sweco

I min roll som signalprojektör ritar jag ut hur signaltekniska objekt ska placeras och kopplas. Hur jag ritar avgör sedan hur man kan trafikera banan. En annan roll jag har är att vara byggplatsuppföljare. I den rollen kommer jag ut på byggarbetsplatsen och kontrollerar att entreprenören bygger enligt krav och kontrakt.

Oskar Sikesjö

I min roll som signalprojektör ritar jag ut hur signaltekniska objekt ska placeras och kopplas. Hur jag ritar avgör sedan hur man kan trafikera banan. En annan roll jag har är att vara byggplatsuppföljare. I den rollen kommer jag ut på byggarbetsplatsen och kontrollerar att entreprenören bygger enligt krav och kontrakt.

 
 

Emma Dyrssen, Kapacitetsanalys, Trafikverket

Jag arbetar i tidiga skeden med olika trafikupplägg för att till exempel undvika flaskhalsar. Jag kan föreslå och utvärdera olika sätt att dra järnvägen, med sikte på att nå vissa restidsmål.

Emma Dyrssen

Jag arbetar i tidiga skeden med olika trafikupplägg för att till exempel undvika flaskhalsar. Jag kan föreslå och utvärdera olika sätt att dra järnvägen, med sikte på att nå vissa restidsmål.

 
 

William Dora, student

Jag uppskattar särskilt när alla olika delar faller på plats och vi får en helhetsförståelse för hur samhället hänger ihop med det tekniska och fysikaliska.

William Dora

William började först en utbildning på ett annat universitet men kände tidigt att han ville läsa något med starkare samhällsanknytning. Nu är han snart färdig högskoleingenjör med specialisering inom järnvägsteknik och ser fram emot att jobba för ett hållbart transportsamhälle.

- Jag letade efter något konkret och järnvägsteknik är dels något jag rent fysiskt kan se och ta på, men också något som har en stor samhällsnytta. Till exempel så är järnväg - och anses generellt vara - ett av vår tid mest hållbara transportmedel.

Han uppskattar bredden i utbildningen och beskriver hur den täcker allt från grundläggningen av marken till kontaktledningarna i järnvägsspåret, men hur samhället och dess invånare påverkas. 

- Jag uppskattar särskilt när alla olika delar faller på plats och vi får en helhetsförståelse för hur samhället hänger ihop med det tekniska och fysikaliska. Det kan vara en förståelse för hur krafter samverkar för att hålla en järnvägsbro uppe eller hur människan och samhället påverkas av buller och restid.

William förstärker hur viktigt det är med olika erfarenheter och bakgrunder vilket han ser i sina kursare. 

- Min väg hit var inte spikrak. Medan vissa av mina kursare har haft sitt järnvägsintresse länge behövde jag prova på något annat först. Man ska inte vara rädd för att prova nya saker och en utbildning som denna kommer ge dig avkastning under resten av din karriär.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Nora Abbas, signalingenjör, Bombardier Transportation

Det är ett väldigt roligt arbete där jag får lära mig något nytt varje dag. Varje projekt är unikt i sig och har olika förutsättningar, vilket kräver speciella lösningar.

Nora Abbas

Redan som tonåring visste Nora Abbas att hon ville bli ingenjör. Hon hade dock svårt att se sig själv i en gul väst och hjälm, men kunde tydligt se sig själv presentera en viss lösning eller ett visst projekt.

– Jag valde inte järnvägsteknik först, utan den valde snarare mig. Mitt förstahandsval var nämligen vägteknik, som jag efter första året på järnvägsteknik skulle byta till, vilket jag aldrig gjorde och inte ångrar heller.

Idag arbetar Nora på Bombardier Transportation som signalingenjör – basic design (förprojektering).

– Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande då den ena dagen inte är den andra lik. Kortfattat så projekterar jag signaler, dess positioner och dess funktioner - bland annat. Det är ett väldigt roligt arbete där jag får lära mig något nytt varje dag. Varje projekt är unikt i sig och har olika förutsättningar, vilket kräver speciella lösningar. Vi arbetar mycket i team vilket gör uppgifterna mycket roligare då vi tillsammans hjälps åt för att hitta olika lösningar på problemen. Jag trivs väldigt bra och går alltid ifrån mitt arbete med ett leende på läpparna med tanken på att jag kommit upp med nya speciella lösningar på ett kreativt sätt.

Under sin tid på LTH har Nora hunnit skapa mycket minnen och kunskaper som hon tagit med sig ut i arbetslivet.

– Alla kunskaper man får är viktiga att ta med sig, men det är även väldigt viktigt att ha roligt under sin studietid. Utbildningen erbjöd en bra kunskapsbredd tack vare dess struktur, vilket är en stor fördel när man kommer ut i arbetslivet.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Mikael Drexler, Asset data manager, Strukton Rail

Med hjälp av engagerade och kunniga lärare stod jag tre år senare med ett examensbevis i handen och kunde nu fullfölja ett livslångt intresse, för att kunna börja arbeta med järnväg.

Mikael Drexler

Mitt intresse för järnväg har funnits hela mitt liv då jag lekte mycket med tågbanor när jag var yngre. Efter att ha jobbat några år efter gymnasiet väcktes mitt intresse för järnväg återigen till liv och då kände jag att jag skulle göra slag i saken.

Tyvärr fanns inte behörigheten att söka till högskoleingenjörsutbildningen med inriktning järnväg med min gymnasieutbildning. Jag fann då att det tekniska basåret på Campus Helsingborg hade platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning, vilket passade mig. Efter det tekniska basåret började jag min högskoleingenjörsutbildning med inriktning järnväg. Med hjälp av engagerade och kunniga lärare stod jag tre år senare med ett examensbevis i handen och kunde nu fullfölja ett livslångt intresse för att kunna börja arbeta med järnväg.

Jag arbetar idag som Asset data manager för Strukton Rail inom det danska projektet Fjernbane. Projektet går ut på att anpassa det danska järnvägssystemet till ERTMS, vilket är ett EU-gemensamt signalsystem.

Mina arbetsdagar är allt från lugna dagar med att skriva dokument till hektiska dagar där beslut måste fattas. Då studietiden med sitt intensiva tentaplugg och relativt lugna tid däremellan är väldigt lik mina arbetsdagar har jag kunnat dra nytta av min tid från Campus Helsingborg till mitt arbetsliv. Och eftersom jag är en person som gillar att ha många bollar i luften och inte sitta still passar detta mig perfekt.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen