lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Under första året får du läsa flera kurser som berör hela samhällsbyggnadsprocessen. Dessutom ingår traditionella ämnen som matematik, fysik, miljöteknik mm. Andra året är till största delen förlagt till Trafikverksskolan i Ängelholm och innehåller en blandning av teori och praktik inom det järnvägstekniska området. Fördjupning sker inom områdena banteknik, elteknik, signal- och teleteknik. Tredje året fokuserar på projektering och nybyggnation av järnvägsanläggningar. Fördjupningskurser läses för närvarande i Lund och på Campus Helsingborg. (Kostnader för resor mellan Ängelholm, Helsingborg och Lund står studenten själv för.)

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som normalt genomförs i samarbete med något företag inom järnvägssektorn. Utbildningen ger dels grundläggande kunskaper inom matematik, grundläggande statistik, mekanik, fysik och geomatik, dels bred kunskap av hela det järnvägstekniska området innefattande ban-, elektro-, signal- och telekommunikationsteknik. Utbildningen förbereder särskilt för verksamheter inom järnvägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

I programmet finns kopplingar till regionens näringsliv på flera plan:

Afu

Afu (arbetslivsförankrad utbildning) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Målet med afu är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet (organisation, miljö m m).

Årskurs 1: Afu:n består av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning. Under termin 2 består afu:n av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde.

Årskurs 2: För järnvägsteknik och väg-/trafikteknik: Afu:n består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.