När du har kommit hem

Vi hoppas att du är nöjd med ditt utbyte men att du samtidigt ser fram emot att avsluta dina studier på LTH! Här är några saker som du ska tänka på när du kommer tillbaka.

Frågor att ställa till ditt värduniversitet

Hör med din koordinator vid ditt värduniversitet om ditt Transcript of Records (betygen) innan du slutar.

 • När kan du förvänta betygen?
 • Är betygen i digitalt format eller i pappersformat? 
 • Skickas betygen till dig eller till Internationella avdelningen LTH?

Digitala betyg

Fler och fler universitet använder sig av digitala betyg, vilket är bra!
Men för att de digitala betygen ska vara giltiga måste LTH kunna säkerställa betygens legitimitet genom ett av följande sätt:

 • Det finns en verifieringslänk i betyget
 • Internationella avdelningen LTH kan ladda ner betyget från värduniversitetets betygssystem
 • Betyget skickas digitalt med email från en koordinator vid värduniversitet till Internationella avdelningen LTH

Observera att ett digitalt betyg inte är giltigt för tillgodoräknande om du själv skickar det via email till Internationella avdelningen LTH, om verifieringskod inte finns.

Ha koll på

 • Betyget från utbytet är ett värdebevis. Utan ett giltigt betyg, kan dina kurser och poäng från utbytet inte tillgodoräknas och läggas in i Ladok.
 • Visa upp ditt betyg från värduniversitetet för CSN som underlag för bedömning gällande fortsatt studiemedel.
 • Betygen du har fått från utbytet översätts inte till LTH-betyg.

Vart ska betygen skickas?

Om du är osäker och ditt värduniversitet frågar:

Adress
International Office LTH
Faculty of Engineering
Lund University
Box 118
221 00 Lund
Sweden

Email
outgoing@lth.lu.se

Tillgodoräkna dina kurser

När vi har tagit emot dina betyg kommer vi att kontakta dig, alternativt om du har fått originalbetygen direkt i handen; det är då du kan ansöka om tillgodoräknande av kurserna du har läst på ditt utbyte. Förbered så att du har allting färdigt så går det snabbare.

Du behöver följande dokument:

 1. Ifylld ansökan om tillgodoräknande (PDF, 137 kb)
 2. Officiella betyg från utbytet
 3. Kursbeskrivningar på engelska (Om du inte har kursbeskrivningarna på engelska måste du be ditt värduniversitet om detta.)

När du har allting färdigt ska du skicka detta till din programplanerare som administrerar ansökan.

Din programledare bedömer och beslutar om tillgodoräknandet. Efter programledarens beslut, lägger programplaneraren in tillgodoräknadet i Ladok.

Skriv en reseberättelse

Genom din reseberättelse inspirerar du andra till utbyte och delar den information du själv hade velat få innan du åkte på ditt utbyte. Inkludera gärna en bild från ditt utbyte.

Inspirera på hemmaplan

Både Internationella avdelningen LTH och TLTH arrangerar olika typer av informationsmöten om utbytesstudier.

Vill du berätta om dina erfarenheter och inspirera andra? 

Skicka ett mail till outgoing@lth.lu.se eller prata med Världsmästaren på din sektion.

Omräkningstabell

Hur många credits motsvarar 30 HP på universitet utanför Europa?

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-06-12