Dina valmöjligheter

LTH har avtal med universitet världen över. Antal platser och universitet kan ändras från ett år till ett annat. 

LTH:s utbytesplatser

LTH:s utbytesplatser publiceras i en lista nedan i samband med att ansökan öppnar (1 oktober/1 februari). Vilka universitet som just du kan söka till beror på din programtillhörighet, vilka ämnen universitetet erbjuder, dina språkkunskaper och vilka förkunskaper du har.

 • Med anledning av Covid-19-krisen ställer många universitet runt om i världen, men främst utanför Europa, in utbytena för både vårterminen 2021 och hösten 2021. 
 • Internationella avdelningen uppdaterar, så snart vi nås av informationen, på denna sida information om vilka universitet som ställer in utbytena hösten 2021 eller våren 2022.
 • Om du ansöker om en utbytesplats i LTH:s ansökningsperiod (1 okt – 6 nov 2020) är det ditt ansvar som student att på denna sida hålla dig uppdaterad om vilka universitet som ställer in utbytena. 
 • Om du ansöker om en utbytesplats i LTH:s ansökningsperiod (1 okt – 6 nov 2020) till ett universitet som under denna period ställer in utbytet för hösten 2021 eller våren 2022 kommer Internationella avdelningen att stryka det universitetet i din ansökan. Detta gäller enbart om den termin du sökt ställs in.

Sökbara universitet HT 2020 (xls, 80 kb)

På The University of Queensland är endast utbyte under vårterminen 2022 möjligt. (Uppdaterat 2020-10-21)

På Nanyang Technological University är all inkommande mobilitet från LU inställd under höstterminen 2021. (Uppdaterat 2020-11-05)

Viktig information i excellistan över sökbara universitet

Det är viktigt att du läser informationen i excel-listan då det kan påverka ditt val av universitet. 

 • Ämnesområde: Universitet där “Ämnesområde” är specificerade innebär att du måste välja kurser inom dessa ämnen. Dina kursval måste matcha ämnesområdet för det universitet du söker till.
 • Viktig information: Här anges eventuella restriktioner, tex för terminsval, ämnes- eller kursbegränsningar, extra kostnader etc.
 • Studienivå: Här anges vilken nivå du kan läsa som utbytesstudent från LTH.
  1st cycle/undergraduate/bachelor: Motsvarar kurser på grundnivå.
  2nd cycle/graduate/master: Motsvarar kurser på avancerad nivå.
  I många utomeuropeiska länder består utbildningsprogrammen av 4- eller 5-åriga undergraduateprogram. Det betyder att kurser som ges i slutet av utbildningen på undergraduateprogrammen i vissa fall kan bedömas motsvara avancerade kurser på LTH. (Den slutgiltiga bedömningen görs av din programledare efter avslutat utbyte i samband med ansökan om tillgodoräknande).
  Om du söker till ett universitet där du inte kan välja graduatekurser (pga. restriktioner för utbytesstudenter), rekommenderar vi att du väljer kurser som ges under de två sista åren på undergraduateprogrammen. 
 • Språk: Här anges undervisningsspråk. Du behöver inte intyga dina språkkunskaper i ansökan till LTH men det kan krävas i ansökan till värduniversitetet.
 • Kostnader: Vissa universitet utanför Europa, framförallt de amerikanska, kräver att utbytesstudenter betalar för extra försäkringsskydd. Kostnaden kan för en del universitet röra sig om ca 15 000 SEK per termin och med anledning av rådande Covid-19-kris kan försäkringskostnaden förväntas bli ännu högre.

Information om språkkrav och hur du kan intyga dina språkkunskaper

Nordtek 

Nordtek är ett nätverk för civilingenjörsstudenter som gör det möjligt att söka utbyte vid universitet i Norden och Baltikum. Om du vill söka till ett universitet inom Nordtek, maila outgoing@lth.lu.se och uppge vilket universitet du avser att söka till. Vilka universitet som ingår i nätverket hittar du i länken nedan.

Information om Nordtek-universiteten (Nordteks hemsida)

Global Engineering3

Global Engineering3 (GE3) är ett nätverk för civilingenjörsstudenter som gör det möjligt att söka utbyte vid flera olika universitet världen över. Vilka universitet som ingår i nätverket och hur du söker kan du läsa om i länken nedan.

Information om ansökan till Global Engineering3 utbyte

University of California för civilingenjörer

Ansökan till University of California är separat och sker genom University of California Study Center vid Lunds universitet. 

Information om ansökan till utbyte vid University of California (Lunds universitets hemsida)

Viktigt att veta inför ansökan till University of California: 

 • Endast civilingenjörsstudenter kan söka till UC
 • Separat ansökan och deadline (1-15 oktober) för utbyte nästkommande läsår
 • Endast helårsutbyte
 • Ange UC som sökval och rangordna UC även i din ansökan till LTH.

Faktorer som påverkar dina valmöjligheter

 • Kursvalen du gör i ansökan är inte definitiva och kan behöva ändras flera gånger.
 • Välj majoriteten av dina kurser inom samma fakultet på det universitet du söker till.
 • Efter eventuell nominering av LTH kan du inte byta fakultet/department inom universitetet.
 • Efter eventuell nominering ska din studieplan godkännas av din programledare.
 • Generellt motsvarar 1st cycle bachelorsnivå (åk 1-3) och 2nd cycle mastersnivå (åk 4-5). Tänk dock på att 1st cycle/undergraduate-nivå på utomeuropeiska universitet ofta är 4 år, ibland 5 år, där 4e eller 5e årets undergraduate kurser i vissa fall kan bedömas motsvara LTH:s “avancerad nivå”. Kursnivån bedöms av din programledare när du ansöker om tillgodoräknande efter avklarat utbyte.

Tips! Leta efter information riktad till ”incoming exchange students” på universitetens hemsidor.

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-06-09