Examensarbete & Fältstudier

Att skriva sitt examensarbete utomlands ger berikande perspektiv och internationell erfarenhet. Precis som när du gör examensarbete i Sverige ska du ha handledare och examinator vid LTH.

Genom Minor Field Study-stipendium (MFS) kan du tillbringa 8-10 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie för att samla in och bearbeta data för ditt examensarbete.

Vart kan jag åka?

Om du är intresserad av att skriva ditt examensarbete utomlands, tala med din institution om du vill diskutera vart det kan vara lämpligt att åka. LTHs lärare har ofta ett brett internationellt kontaktnät via sin forskning.

På din programhemsida hittar du blanketten ”Anmälan – Examensarbete”. Fyll i att examensarbetet är utlandsförlagt.

Stipendium för examensarbete i Europa

Om du gör ditt examensarbete vid något av Lunds universitets partneruniversitet inom Europa är du behörig att söka Erasmus-stipendium.

Läs mer om Erasmus-stipendium här.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendieprogram som ger möjlighet till fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta veckor med stipendium. Fältarbetet ger möjlighet till att samla in och bearbeta material till ditt examensarbete. Minor Field Studies ger dig praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland och en förberedelse för att verka i globala sammanhang.

Läs mer om vad som krävs och hur du ansöker här.

Cooperation Agreement och försäkring

För att du ska omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student-Ut upprättas ett Cooperation Agreement innan avresa. Detta är ett trepartskontrakt mellan dig, din examinator på LTH och din externa handledare på plats. Ifylld blankett mailas till Internationella avdelningen LTH på outgoing@lth.lu.se. 

Läs mer om försäkringen Student UT här.
Läs mer om vad som är bra att tänka på innan du åker här.

 

 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-05-26