Sommarskola genom LTH

Som student vid Lunds universitet finns det möjlighet att studera utomlands eller delta i internationell studentkonferens under sommaren. För vissa av dessa aktiviteter ingår stipendier. Nominering till sommarskolan påverkar inte dina chanser om du vill söka andra utbyten.

Sommarskolorna riktar sig till LTH-studenter i åk 1-4. 

Summer Undergraduate Research Fellowship på Caltech (SURF)

Du som läser tredje eller fjärde året på LTHs civilingenjörsprogram har möjlighet att söka till Summer Undergraduate Research Fellowship på California Institute of Technology, Caltech.

Information om SURF (Reglertekniks institutionssida)
Information om Caltech (Caltechs webbsida)

Frågor om sommarprojektet hänvisas till Anders Rantzer
Email: anders.rantzer@control.lth.se

Frågor om ansökan hänvisas till Internationella Avdelningen
Email: outgoing@lth.lu.se

Såhär söker du:

Ansökningsperiod: 1 oktober - 6 november 2020 kl. 12:00 inför sommaren 2021.

Din ansökan ska innehålla följande:

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.
 3. Betygsutdrag på engelska
  Skriv ut från Ladok eller be om ett intyg på Studiecentrum, i receptionen

Dessa dokument skickas in som en samlad PDF till outgoing@lth.lu.se. Namnge dokumentet med ditt namn, program och SURF. Exempelvis: Namn Namnsson B SURF.

Läs mer om Summer Undergraduate Research Fellowship på Caltech 
Dölj Summer Undergraduate Research Fellowship på Caltech 

Beihang University International Summer School, Kina

Datum för sommarskolan: 27 juni - 24 juli 2020
Datum för ansökan till LTH: 3 februari - 21 februari kl. 12:00 2020 
Avgifter:
Sommarskolan, inklusive kost och logi bekostas av Beihang University.
Behörighet: Endast för LTH-studenter i åk 1-3

Factsheet om Beihang sommarskola (PDF, 4.7 mb)

Såhär söker du:

Ansök om att bli nominerad online i SoleMOVE (SoleMOVE's ansökningsportal)

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Läs mer om Beihang sommarskola 
Dölj Beihang sommarskola 

Transdisciplinary Summer School on the Environment, Nagasaki, Japan

Datum för sommarskolan: 20 juli - 28 augusti
Datum för ansökan till LTH: 3-17 februari
Avgift: Ingen kostnad
Boende och resekostnader: Egen finansiering
Behörighet: ÅK 1-4
Poäng: För frågor om tillgodoräknande kontakta din programplanerare
Stipendium: Cirka 8000 kr/månad för nominerade som uppfyller betygssnittet. Räkna ut om du är behörig genom att använda kalkylatorn till höger (eller längst ner om du använder mobil)
Inriktning: Sommarskolan involverar en månads praktik (forskning tillsammans med en professor) på en av Nagasaki University's olika fakulteter, samt ett två-veckors seminarium på fakulteten för miljövetenskap
Urval: LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Läs tidigare reseberättelser (Lunds universitets hemsida): Sök efter ”Nagasaki” i fritextfältet

Sommarskolans upplägg: 

 1. Praktik
  Ett brett urval ämnen erbjuds inom både samhällsvetenskap och naturvetenskap beroende på intresse. Exempel på område är: analytisk / grön kemi, toxikologi, avfallshantering, fysiologi, bioteknik, geologi, psykologi, miljövård, miljölagstiftning, ekonomi, sociologi, internationella relationer, förvaltning och planering.
 2. Seminarium 
  Föreläsningar om japansk miljöpolitik och förvaltning samt forskning och teknologi kring miljöfrågor i både japan och asien. Förutom föreläsningar ingår studieresor, gruppdiskussioner, presentationer och sociala event. 

Nagasaki University's beskrivning av sommarskolan (PDF, 1.2 mb)

Såhär söker du:

Ansök om att bli nominerad online i SoleMOVE (SoleMOVE's ansökningsportal)

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Läs mer om Nagasaki sommarskola 
Dölj Nagasaki sommarskola 

International Summer Water Resources Research School, Xiamen, Kina

Datum för sommarskolan: Kommer snart
Ansökningsperiod till LTH: 3-17 februari 2020 kl. 12.00.
Avgift: Ingen kostnad
Boende och resekostnader: Egen finansiering
Behörighet: Du som student ska vid ansökningstillfället har klarat minst 90hp inom programmet inklusive VVRA01/VVR111 för W och VVRA05/VVR145 för V
Inriktning: Kursen (VVRF05) ger 7,5 hp och ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina. Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. 

Information om kursens innehåll (Avdelningen för Tekniskt Vattenresurslära's hemsida)

Frågor om kursen hänvisas till Linus Zhang, teknisk vattenresurslära.
Email: linus.zhang@tvrl.lth.se

Frågor om ansökan hänvisas till Stephanie Jung, internationella avdelningen.
Email: stephanie.jung@lth.lu.se

Såhär söker du:

Ansök om att bli nominerad online i SoleMOVE (SoleMOVE's ansökningsportal)

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Läs mer om Xiamen sommarskola 
Dölj Xiamen sommarskola 
Sommarskola, Nagasaki

Sommarskola, Nagasaki

Den del av kursen jag läste var 2 veckor lång. Studenter från Japan, Lund, Australien, Hawaii, Taiwan och Thailand deltog. Vid ansökan från LTH kunde vi välja att medverka vid både en seminariedel och ett internship eller vid enbart seminariedelen. Jag valde det senare alternativet. Seminarierna bestod av föreläsningar i olika miljörelaterade ämnen, några studiebesök och ett grupparbete. 

Överlag var kursen trevlig även om nivån var strax under min förväntan. Detta förklaras delvis med att många av de japanska studenterna läste sitt första år.

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-05-14