Global Engineering3

Global Engineering3 (GE3) är ett nätverk som ger LTH-studenter möjlighet att söka utbyte vid flera olika universitet världen över.

Som LTH-student kan du söka till följande universitet inom nätverket:

Lista över medlemsuniversitet inom GE3 (PDF, 97 kb)

Hur går ansökan till?

Processen innebär totalt tre ansökningar; en i LTH:s ansökningsomgång under hösten, en till GE3-nätverket i januari och slutligen en ansökan till det universitet du tilldelats av GE3-nätverket, vilket sker under våren beroende på universitetets deadline. Läs nedan för mer information:

  1. Välj GE3 som ett sökalternativ i LTH:s ansökan och gör en studieplan för det universitet du helst vill till inom nätverket. Väljer du GE3 som förstahandsval i LTH:s ansökan ska ditt Statement of purpose vara riktat till ditt önskade GE3-universitet.
  2. Blir du nominerad till GE3-nätverket av LTH och det eller de universitet du önskar söka till kräver ett TOEFL eller IELTS-test ska du omgående boka tid för detta.
  3. Ansökan till GE3 öppnar i mitten av januari och deadline är 1 mars. Resultat från TOEFL/IELTS kan ta upp till tre veckor och måste vara klart till 1 mars. GE3 kräver även rekommendationsbrev och finansieringsintyg (bank eller CSN), se fullständiga detaljer om ansökan på GE3s hemsida.
  4. Ca 6 veckor efter deadline får du besked av GE3-koordinatorn vilket universitet du tilldelats och om du kan gå vidare och söka till det universitetet.
  5. Ansök till ditt tilldelade universitet enligt de instruktioner som ges av universitetet.
  6. Slutgiltigt antagningsbesked ges av mottagande universitet.
Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-05-15