Hoppa till huvudinnehåll

Industriell ekonomi

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Under de avslutande två åren utvecklar du djupa kunskaper inom ett vetenskapsområde med god forskningsbas vid LTH.

Logistik i försörjningskedjor 

Handlar om att leda, styra och planera produktionsprocesser och materialflöden, med avseende på resursutnyttjande, kvalitet, effektivitet och försäljningspris. Du studerar även hur företagens konkurrenskraft till stor del avgörs av dess försörjningskedja (supply chain). Alla kurser inom specialiseringen ges på engelska.

Finans och risk

Handlar om finansiella tillgångar i företag, t ex balansering av avkastning och risk, prissättning av finansiella tillgångar eller beskrivning av options- eller elmarknaden.

Affär och innovation 

Handlar om hur företag marknadsför, köper produkter och tjänster samt utvecklar teknologistrategier. Du ska kvantitativt och kvalitativt kunna analysera marknader, lägga upp strategier och skapa goda relationer till affärspartners.

Programvaruintensiva system 

Handlar om att leda och genomföra utveckling av stora programvarusystem som är integrerade i allt fler produkter, t ex inom telecom, automation, sjukvård och fordon.

Produktion 

Omfattar tillverkningsteknik, utformning av produktionssystem, automation, materialteknik, ekonomisk styrning och produktionsledning. Du lär dig att utveckla ett företags konkurrenskraft och leda en effektiv och hållbar produktion såväl nationellt som internationellt.