Industriell ekonomi

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen