lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Charlotte Kippel, selektivplaneingenjör, E.ON Elnät

Utbildningen har förberett mig mycket bra inför arbetslivet. Under själva utbildningen gav grundkurserna mig en varierad och bra bredd så att jag sedan kunde välja det djup som jag var mest intresserad av. Jag valde att läsa industriella styrsystem (automation och elkraft) som djup och i mina valfria poäng valde jag att läsa ett par ekonomikurser.

Efter min examen började jag arbeta på E.ON Elnät. Där arbetar jag huvudsakligen med att se till att fel i elnätet kopplas bort på ett korrekt sätt utan att människor blir skadade och att så få kunder som möjligt blir strömlösa. Det innebär bland annat att jag gör en hel del beräkningar och utredningar. I nuläget görs mycket nybyggnationer och förändringar i elnätet dels på grund av att vi kablar mycket som en följd efter stormen Gudrun och dels för att regeringen har bestämt att det ska satsas på vindkraft. Så det finns många nya intressanta utmaningar framför oss.

Vanja Samuelsson, Senior Research Engineer, Sony Ericsson Mobile Communications AB

Jag valde Elektroteknik på grund av mitt tekniska intresse och är otroligt nöjd med både den bredd och de specialiseringar som utbildningen gav. Själv valde jag att inrikta mig på Teoretisk elektroteknik men gavs också möjligheten att parallellt gå inriktningen Technology Management. På det sättet fick jag en gedigen ingenjörsbakgrund med en bred introduktion inom strategi, företags- och projektledning.

Idag jobbar jag som forskningsingenjör inom forskningsgruppen på Sony Ericsson som har som huvudsaklig uppgift att ta fram och utvärdera nya kommunikationsteknologier och tekniker för  tillämpning i mobiltelefoner. Personligen jobbar jag med forskning och implementering av multipla antennsystem för nya kommunikationssystemet LTE. Karaktären på jobbet och företaget som jag jobbar för gav mig möjligheten att under de senaste fem åren fördjupa mig inom ämnet som industriell doktorand på LTH. Att forska på ett företag och universitet samtidigt har resulterat i en perfekt balans mellan teori och dess tillämpning i verkliga produkter och visar på ett bra samarbete mellan industrin och akademin.