Hoppa till huvudinnehåll
Studenter som deltar i en laboration.

Ekosystemteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Energisystem

För att skapa uthålliga energisystem krävs förutom kunskaper om miljöproblemen i sig även insikter i både energi- och miljöteknik och de samhälleliga ramarna (styrmedel såsom lagstiftning m.m.) som påverkar utformningen av energisystemen. I Energisystem finns möjlighet att kombinera mer övergripande, systeminriktade studier med tekniskt inriktade kurser och specialiseringen ger en bra grund för att arbeta med energirelaterade frågor.

Miljösystem

Kunskap och skicklighet i att hantera olika verktyg inom miljömanagement som livscykelanalys, miljöledningssystem och miljökonsekvensbeskrivning efterfrågas både inom näringsliv och offentlig förvaltning. Specialiseringen ger teoretisk och praktisk kunskap om dessa metoder samt fördjupning inom områden som avfallshantering och klimatfrågan.

Processdesign

En effektiv tillverkningsprocess är en förutsättning för framställning av miljömässigt hållbara och konkurrenskraftiga produkter såsom baskemikalier, pappersmassa, färger och läkemedel. Processdesign ger de kunskaper och färdigheter som krävs för arbete med processfrågor inom drift, produktutveckling och industriellt miljöskyddsarbete.

Vattenresurshantering

Vår vattenhantering är avgörande för många av de stora miljöfrågorna och samtidigt förutsättning för en bra samhällsutveckling. Vattenresurshantering ger kunskaper om grundvatten, ytvatten och VA-teknik och förbereder för arbete med både tekniska och naturliga vattensystem.