lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Efter examen som civilingenjör i Ekosystemteknik/EnvironmentalEngineering har du många intressanta möjligheter. Du kan välja att jobba för privata eller offentliga arbetsgivare, hos små konsultföretag eller på stora industriföretag, i kommuner, på statliga myndigheter eller forskningsinstitut.

Forskarbanan står öppen och det finns stora möjligheter att arbeta internationellt. Förutom i Sverige finns det ekosystemtekniker i bl a Danmark, Norge, Tyskland och Australien.

Miljöteknik och hållbar utveckling kommer under en lång framtid att vara viktiga områden och som civilingenjör i Ekosystemteknik kommer du att kunna göra betydelsefulla insatser.

Vad arbetar före detta studenter med idag?

Jenny Alsén, Skanska

Jag är uppvuxen i Lund och tänkte att variation kunde vara nyttigt och hade därför bestämt mig för att flytta till Uppsala för att plugga. Men när jag väl satte mig in i kursutbud och program insåg jag att det jag var intresserad av bara fanns på en utbildning. I en stad. Ekosystemteknik på LTH i Lund.

Ekosystemteknik är en utbildning där ingenjörer utbildas i naturens förutsättningar, optimering av vad människan kan åstadkomma vad gäller innovationer och produktion men med respekt för naturens gränser. För mig var det en bra blandning mellan förståelse för omvärlden och samhället men med avstamp i klassiskt tekniska ämnen.

Karakteristiskt för programmet är även det genomsyrande systemperspektivet. Oavsett vilka system som avses; styrsystem i en vindkraftsgenerator, populationsdynamiken mellan rov- och bytesdjur eller system för insamling av hushållsavfall i tätorter.

Det var jättegod stämning på programmet. Vi hjälptes ofta åt mellan årskurserna och lärde känna varandra väldigt bra tack vare de något mindre klasserna.

Nu bor jag i Stockholm och jobbar på Skanska med miljöfrågor i stora infrastrukturprojekt och just nu är jag del av ett projekt där Skanska spränger ut bergrum för uppställning av tunnelbanetåg.

Frida Skult, processingenjör, AnoxKaldnes

Lärare och studenter på Ekosystemteknik är engagerade och hjälps åt att göra utbildningen rolig, inspirerande och utmanande.

Under de första åren har utbildningen ett brett spektra av olika ämnen med det övergripande miljöfokuset som knyter dem samman. Under de sista åren finns det stora möjligheter att välja fritt vad man själv vill läsa och jag valde att läsa mitt fjärde år på Technische Universität Hamburg-Harburg i Tyskland.

Att studera utomlands som en del av sin utbildning är en fantastisk möjlighet att inte bara göra sin utbildning unik, utan också att uppleva ett annat land och träffa studenter från världens alla hörn. Det är något som jag verkligen kan rekommendera!

Efter examen fick jag jobb på AnoxKaldnes, ett företag som arbetar med biologisk avloppsvattenrening. AnoxKaldnes är en del av Veolia Water Solutions & Technologies, ett stort internationellt företag inom både avlopps- och dricksvatten. Jag är marknadsansvarig för en del av vår marknad som sträcker sig över hela världen. En viktig del av mitt arbete går ut på att göra processdesign till både industriella och kommunala reningsverk och komma fram till den bästa lösningen för våra kunder. Det är ett väldigt roligt och varierande arbete med ständigt nya utmaningar.

Helena Cordesius, ansvarig för miljöprodukter, E.ON Försäljning

Utbildningen var rolig, utmanande, omfattande och hade en tydlig röd tråd som gjorde att man som student för det mesta kände sig engagerad och intresserad av de ämnen och kurser man läste. Det är en väldig bredd på utbildningen, och under de sista åren kan man välja fritt det man verkligen är intresserad av. Som examensarbete åkte jag två månader till Bolivia för att utvärdera konstgjorda våtmarker som vattenreningsmetod.

Jag vann som nybakad civilingenjör Future Female Leader Award (FFLA) på LTH. Det är ett 18 månaders skräddarsytt trainee-program på tre globala företag, i mitt fall Tetra Pak, Sony Ericsson och Alfa Laval. Där jobbade jag med miljö och energieffektivisering på olika sätt, både i projekt och som en del av det löpande hållbarhetsarbetet. Det var fantastiskt att få en sådan bred erfarenhet direkt efter examen.

Nu jobbar jag på E.ON Försäljning i Malmö, som ansvarig för miljöprodukter och miljö inom kommunikation och marknadsföring. Energibranschen var ny för mig och det är en jättekul utmaning att öka miljöengagemanget både hos oss och hos kunderna, och samtidigt erbjuda attraktiva produkter.

Tobias Karmstig, miljökonsult, WSP Environmental

För mig var det naturligt att studera vidare inom områdena natur/miljö/teknik, eftersom det var dessa ämnesområden som jag fann mest intressanta och spännande på gymnasiet. Att det i framtiden sannolikt kommer att finnas stor efterfrågan på ingenjörer med kunskaper inom dessa områden, var också någonting som hade betydelse för mitt val av utbildning.

I mitt arbete som miljökonsult ställs jag inför väldigt varierande, utvecklande och roliga arbetsuppgifter. Det kan handla om att göra en förstudie om möjligheterna att uppföra småskaliga vindkraftverk i stadsmiljö, att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för en ny lertäkt eller för en kund ta fram en ansökan om EU-stöd för ett specifikt projekt.

Det faktum att Ekosystemteknik är en väldigt bred utbildning har jag upplevt som en stor tillgång i mitt arbete. Jag upplever också att utbildningen har ett väldigt gott renommé i branschen.

Ingrid Cornander, Sustainability Leader, Davis Langdon

Jag är miljöchef för konsultföretaget Davis Langdon i Sydney som arbetar med frågor inom fastighets- och konstruktionsområdet. Jag är ansvarig för utvecklandet av ett livscykelanalysbaserat program, Embodied Carbon Metric, vilket beräknar växthusgasutsläppen för olika byggnadsmaterial. Jag arbetar även som konsult inom miljökommunikationsområdet samt utför NABERS-bedömningar, utvärderingar av fastigheters energieffektivitet, vilket resulterar i en betygsättning som kan marknadsföras till potentiella hyresgäster eller köpare. Vidare är jag ansvarig för beräkningar av koldioxidutsläpp från AECOM:s 30 kontor i Australien och Nya Zeeland. 

Kombinationen med konsult-, teknisk- samt kommunikationserfarenhet har varit väldigt intressant och varierande och samtidigt visat sig vara en sällsynt och eftertraktad färdighet på arbetsmarknaden.

Maria Hellström, Project Manager Sustainability, Sony Ericsson

Utbildningen i Ekosystemteknik ger en unik bredd där samspelet mellan teknik, naturvetenskap och miljö står i fokus. Att vara tekniker och samtidigt ha förståelse för naturen och dess mekanismer gör att vi Ekosystemtekniker har en exklusiv och efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden! Den stora potentialen att skräddarsy sitt eget avslutningsår gjorde i mina ögon programmet än mer attraktivt eftersom det skapar möjligheter till fördjupning i ett annars brett program. Utbildningen har även den stora fördelen att kunna utnyttja lärarkompetens från hela LTH. Dessutom är det trevligt att läsa en teknisk utbildning där det är jämn fördelning mellan tjejer och killar!

Idag arbetar jag som Project Manager Sustainability på Sony Ericsson i Lund. Min uppgift är att driva projektet Supply Chain Greenhouse som syftar till att minimera miljö- och klimatpåverkan från Sony Ericssons produkters hela livscykel. Jag har dessutom ansvar för att säkerställa att förhållandena på Sony Ericssons fabriker följer de sociala krav som företaget ställer på sina underleverantörer. Arbetet är mycket varierat och utvecklande och jag är väldigt glad att jag valde att läsa en utbildning som gett mig möjligheten till att jobba med något som känns så relevant! Det är väldigt tillfredsställande att kunna gå hem för dagen och veta att man gjort en insats för vår miljö!