Hoppa till huvudinnehåll
Foto på kretskort vid en ingenjörsworkshop MaxIV.

Datateknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Datateknikutbildningen ger dig kunskaper som gör att du efter civilingenjörsexamen har mycket stor valfrihet i ditt yrkesval, oavsett vilken specialisering du väljer att fördjupa dig inom. För varje specialisering gäller att du får mycket goda möjligheter att arbeta med utvecklingsarbete inom industrin eller forskning på universitet och högskolor. 

Bilder och grafik

Lär dig avancerade metoder för att analysera, konstruera samt behandla digitala bilder. Behovet finns överallt – allt från underhållningsindustrin med spel och film till medicinska tillämpningar.

Hårdvarunära systemutveckling

Lär dig konstruera hård-varan i digitala datorsystem. Såväl programvaruaspekter som hårdvaruaspekter för bästa prestanda ingår.

Inbyggda system

fokuserar på datorsystem som är inbyggda i andra system som mobiltelefoner och bilar. Det kan till exempel vara som realtidsprogrammering och kommunikation mellan programvara och hårdvara.

Maskinintelligens

lär dig hur man kan få maskiner att bete sig intelligent och hur kunskap representeras i en dator. Artificiell intelligens, neurala nätverk och maskininlärning är centrala delar i denna specialisering

Nätverk och säkerhet

Lär dig hur avancerade kommunikationssystem och alla dess delsystem är konstruerade. Säkerhet är en av många viktiga aspekter att ta hänsyn till redan i designfasen av ett modernt kommunikationssystem.

Programvara

Lär dig avancerad programmering och hur man använder datorsystem för att lösa problem. Här ingår t.ex. nya programspråk, avancerade algoritmer och nya tillämpningar som språkbehandling och kompilatorteknik.

Software engineering

Inriktar sig på mjukvarukvalitet och projektledning för mjukvarusystem. Här lär du dig hur industriella projekt utförs och kurserna behandlar allt från krav på systemen till hur dessa testas.

System, signaler och reglering

Lär dig att konstruera system för avancerade tillämpningar där datorer och program utgör fundamentala komponenter. Du kommer att använda den senaste tekniken för ett flertal avancerade datatekniska lösningar, system och tillämpningar.