lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Roger von Moltzer

roger.von_moltzer@lth.lu.se

046-222 00 88

Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Programplanerare

Nora Ekdahl

nora.ekdahl@lth.lu.se

046-222 47 83

Besöksadress: Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Internationell koordinator

Helene von Wachenfelt

helene.von_wachenfelt@lth.lu.se

046-222 97 46

Besöksadress: Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund