lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Det första året ger kunskap om de grundläggande byggstenarna i datorn: digitalteknik, datorteknik, inledande datorkommunikation, programmering samt basfärdigheter i matematik.

Det andra året ägnas åt projektarbete och programmets profilämnen: datorsystem, databaser, tele- och datorkommunikation samt gränssnittsteknik. Det tredje året innehåller fördjupningskurser, projekt med introduktion till idéutveckling och kravhantering samt examensarbete. Utveckling av datorbaserade system är oftast en uppgift för projektgrupper av olika storlek. Därför är projektarbete en central del av utbildningen. Under andra och tredje året bedrivs projekten i större grupper.

Vi tycker kontakten med näringslivet är mycket viktig, vilket innebär att du som student får inblick i arbetslivet genom studiebesök, gästföreläsare från näringslivet och projektarbete med företag som kunder.

I läro- och timplanen för programmet kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Projekt

Ute i arbetslivet är utveckling av datorbaserade system oftast en uppgift för projektgrupper av olika storlek. Därför är projektarbeten en central del av utbildningen. Under andra och tredje året bedrivs projekten i större grupper.

I tredje årskursen genomförs projekt tillsammans med företag. Här är några projekt som tidigare studenter arbetat med.

DISA

DISA är ett företag inom maskinbranschen och levererar både maskiner och service till kunder över hela världen. Idag skickas servicetekniker ut till kunderna för att lösa problem och serva företagets maskiner. 

Ett problem för DISA är när maskinerna hos deras kunder går sönder och står still så länge att det påverkar produktionen. För att utöka sina tjänster åt kunderna, har DISA påbörjat ett projekt som ska leda till minimering av denna stilleståndstid hos sina kunder.

Projektet har lett till att maskinerna nu övervakas genom regelbundna samplingar av maskinparametrar. Dessa maskinparametrar skickas till DISA för analys, där man kan få en tidig varning för eventuella slitagedelsbyten och för att bestämma tider för förebyggande underhåll. Detta kommer att minska risken för långa stillestånd för reparationer.

För DISA:s del innebär det även mindre resekostnader för serviceteknikerna, då en del mindre problem kan lösas genom analys på distans.

Företagets målsättning är att kunna övervaka maskinerna över Internet för att kunna ge sina kunder en bättre service och också kunna minska resandet för serviceteknikerna vilket blir både tidsbesparande, kostnadseffektivt och miljöbesparande. Det är den projektuppgift som våra studenter arbetat med - att skapa ett sammanhängande informationssystem, så man kan från huvudkontoret kan övervaka och ge service över hela världen.

Det blev ett lyckat projekt där studenterna som deltog kommer att få vara med vid test ute hos kund utomlands. Projektet har lett vidare till tre examensarbeten på företaget.

Embedded artists

NXP har introducerat en ny processor på marknaden, LPC3152. Processorn är lämplig för batteridrivna applikationer och har stor beräkningskraft. Den har elektronik för batteriladdning och analoga ingångar.

Projektuppgiften för våra studenter var att bygga en batteridriven blodtrycksmätare som kan kommunicera resultat i grafisk form.

Bring

Bring SCM är 3PL-företag (tredje-parts-logistik) vars verksamhet är att ta hand om inköp, transporter och lagerföring av kundernas försörjningskedjor. De sköter bland annat IKEA:s hela försörjningskedja av livsmedel över hela världen.

Projektet gick ut på att göra en programvaravara som automatiserar en EDI-överföring (Electronic Data Interchange) från XML till EDIFact-standarden PRICAT. EDI är en teknik som gör det möjligt att skicka t ex inköpsorder, leveransbesked och fakturor automatiskt mellan kund och leverantör. Eftersom det finns en uppsjö av olika standarder vilka inte är 100% kompatibla med varandra, blir det ofta fel just i denna del av kedjan. Den nya programvaran ska minska risken för fel.

Ytterligare projekt (pdf)