Brandingenjörsutbildning

210 högskolepoäng  •  3,5 år  •  Brandingenjörsexamen

Utbildningen

Brandingenjörsutbildningen är välkänd och väl ansedd både nationellt och internationellt. Du får en gedigen naturvetenskaplig och teknisk grund att stå på, djupa kunskaper om brandfenomenet och brandförlopp samt god förmåga att tillämpa dessa kunskaper på olika problem inom det brandtekniska området.

 

Programmet är unikt i sitt slag då den ger kompetens inom både brand- och räddningstjänstområdet, och har en världsledande roll inom brandteknikområdet. Du har efter utbildningen lätt att få jobb, nationellt som internationellt, och stora möjligheter att snabbt klättra i karriärstegen.

Idag sker analyser och åtgärder oftast efter att en olycka har hänt för att den inte skall upprepas, istället för att ligga steget före. Utbildningen handlar om att kunna utveckla nytt kunnande genomteoretiskt kunnande i kombination med experiment och utvärderingar. En viktig uppgift är att ifrågasätta etablerade metoder och lösningar, och istället ställa nya, annorlunda krav.

Att utbilda sig till brandingenjör är att ha tillägnat sig ett professionellt verktyg för att lösa problem av olika slag. Man lär sig även att hitta problemen, vilket är lika viktigt.

Utbildningen till brandingenjör är ett svar på samhällets utveckling som kännetecknas av ökande komplexitet och sårbarhet samt en snabbt växande användning av avancerad teknologi. För att förhindra olyckor och mildra dess konsekvenser krävs förmåga att bedöma, analysera och om möjligt förutsäga utvecklingen av samhället och dess risker.

Utbildningen är 3,5 år och leder till Brandingenjörsexamen.

Upplägg och kurser

Brandingenjörsutbildningen är välkänd och väl ansedd både nationellt och internationellt. Du får en gedigen naturvetenskaplig och teknisk grund att stå på, djupa kunskaper om brandfenomenet och brandförlopp samt god förmåga att tillämpa dessa kunskaper på olika problem inom det brandtekniska området. Utbildningen är 3,5 år och leder till Brandingenjörsexamen.

Du kommer att läsa både breda grundkurser och kvalificerade specialkurser. Inledningsvis ges en grundläggande teknisk utbildning. Förutom ämnen som matematik, fysik, kemi och statistik innehåller den grundläggande utbildningen byggnadstekniska ämnen samt mer praktiskt tillämpade ämnen.

Specialiserad kunskap

Den grundläggande utbildningen kompletteras med specialkurser inom brandteknik och riskhantering. De brandtekniska ämnena behandlar bränders uppkomst, tillväxt och spridning.

Stor vikt läggs vid utrymningen när det uppstår fara för brand, och frågor som rör människors säkerhet. Orsaker, konsekvenser och risker för olika typer av brandolyckor studeras också. Du lär dig även att göra riskanalyser och att skapa underlag för riskhänsyn i samhällsplaneringsprocessen.

Efter första året kan du välja att genomgå en tre veckors introduktionsutbildning för brandmän följd av sju veckors sommarpraktik inom räddningstjänsten. Praktiken är frivillig och ges i mån av plats. Övriga somrar under utbildningen använder många studenter till projektarbeten på olika företag inom brandområdet både i Sverige och utomlands.

Undervisande lärare på utbildningen bedriver forskning inom brandteknik och riskhantering, vilket gör att du som student har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra dig den senaste kunskapen.

Framtiden

Drygt hälften av dem som utbildar sig till brandingenjörer arbetar inom den kommunala räddningstjänsten med förebyggande brandskydd och operativa insatser. 

Arbetet kan handla om att arbeta förebyggande med brandskydd eller att begränsa konsekvenserna av de olyckor som inträffar. Det kan även handla om skademinimerande insatser då en olycka har inträffat. Vill du arbeta som räddningsledare måste du vara utbildad brandingenjör. 

Som brandingenjör finns även många arbeten inom den privata sektorn med exempelvis brandskyddsprojektering av byggnader. Du kan också arbeta inom olika myndigheter med brandskydds- och säkerhetsfrågor, riskanalyser, utbildning, forskning och utveckling. 

Brandingenjörsprogrammet vid LTH öppnar för många möjligheter världen över. Du kommer ha stora möjligheter att i framtiden jobba med just det du är mest intresserad av.

Se film om yrket som brandingenjör

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Brandingenjörsexamen
Bachelor of Science in Fire Protection Engineering

ÅRSKURS / 1 /

Introduktion till brandteknik

Endimensionell analys

Husbyggnadsteknik

Byggnadsmaterial

Fysik

Linjär Algebra

Kemi

Mekanik

ÅRSKURS / 2 /

Konstruktionsteknik

Flerdimensionell analys

Brandkemi – värmetransport

Termodynamik med strömningslära

Branddynamik

Statistik

Riskanalys inom brandteknik

ÅRSKURS / 3 /

Brandskyddssystem

Riskanalys inom säkerhetsområdet

Industribrandskydd

Samhällsplanering

Människors beteende vid brand

Geoteknologi

Brandteknisk riskvärdering

ÅRSKURS / 4 /

Examensarbete

Valfri kurs

Eva Wetterholm Pålsson

Studie- och karriärvägledare

eva.wetterholm_palsson@lth.lu.se

046–222 70 31

Carola Persson

Programplanerare

carola.persson@lth.lu.se

046-222 37 40

Lykke Jacobson

Internationell koordinator

lykke.jacobson@lth.lu.se

046-222 72 01

Nils Johansson

Programledare

nils.johansson@brand.lth.se

046-222 70 31