Bioteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Bioprocessteknik

Bioprocessteknik handlar om att med biokatalysatorer omvandla råvaror till produkter. Kunskap om bioreaktorn och om hur man bevakar och styr processen är viktig. I specialiseringen ingår studier av biokemisk reaktionsteknik och kurser i hur man renar de produkter som tillverkats. I projekteringskursen designas och kostnadsberäknas olika tekniska lösningar.

Livsmedel

Livsmedel är unik i Sverige och är baserad på mycket aktiv forskning vid LTH. Den ger en bred introduktion till livsmedelsområdet från produktutveckling till livsmedelssäkerhet. Utbildningen innehåller också flera specialkurser inom ämnen som till exempel mejeriteknologi och probiotika. Utbildningen har en nära anknytning till livsmedelsindustrin.

Läkemedel

Läkemedel ger en fördjupad kunskap om arbete med utveckling och framställning av läkemedel. Den vetenskapliga bredd som finns vid LTH gör att vi kan utbilda civilingenjörer med gedigna kunskaper i både design av nya molekyler, syntes och analys av aktiva substanser samt i utveckling av läkemedelsformuleringar och processutveckling. Du läser också projektkurser där vi gör studiebesök och arbetar med frågor som ligger nära läkemedelsindustrins forsknings- och utvecklingsproblem.

Molekylär bioteknik

Molekylär bioteknik: ger dig goda möjligheter till fördjupning inom det dynamiska gränsområdet mellan kemi, biologi och medicin. Du läser kurser som behandlar såväl grundläggande teori som moderna analytiska, molekylärbiologiska, immunologiska och enzymologiska tekniker.