lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Utbildningen är uppdelad i:

  • ett basblock (3 år) som omfattar obligatoriska kurser i till exempel matematik, kemi, mikrobiologi, genteknik och processteknik samt valbara kurser
  • en specialiseringsdel (2 år) där du väljer specialisering och gör ditt examensarbete

Det finns också stora inslag av laborativa övningar under utbildningen, där du får praktisera dina kunskaper i kemi och bioteknik.

I utbildningens senare del kan laborationerna bestå av att du får använda bioteknisk apparatur eller göra mätningar i biotekniska eller kemitekniska processor.

Utbildningen har också flera projektkurser. Detta gör att vi erbjuder dig en undervisning som är mycket omväxlande.

I läro- och timplanen för programmet kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" bredvid kursens namn för att se kursplanen.