lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Framtiden

En civilingejörsutbildning i bioteknik från LTH leder till många olika typer av arbeten. Du kan arbeta i små utvecklingsbolag med att ta fram framtidens läkemedel eller arbeta på stora företag som AlfaLaval och TetraPak. Du kan också arbeta med marknadsföring och försäljning av biotekniska produkter, livsmedel eller läkemedel men även hos myndigheter med frågor som förbättrar vår miljö eller säkerheten på våra livsmedel.

Sist men inte minst kan du forska kring några av vår tids viktigaste frågor, till exempel skapa nya drivmedel för att minska växthuseffekten eller utveckla nya läkemedel för HIV eller andra sjukdomar som det idag inte finns någon bot för.

Ingenjören med fokus på livsmedel och kvalité

Redan under andra året på gymnasiet fick Rana Cheaib veta om att LTH hade ett program inom hennes favoritområde - bioteknik. Hon tog ut sin examen som civilingenjör för ett par år sedan och har sedan dess arbetat på Tetra Pak, som livsmedelsteknolog.

Rana Cheaib spenderar en del av sin arbetstid i labben där hon gör olika analyser på livsmedel. Dessa handlar ofta om hur olika livsmedelsprodukter processas och paketeras på bästa sätt.

Alla produkterna är mer eller mindre flytande och det är många faktorer att ta hänsyn till, som exempelvis viskositet och partiklarnas storlek. Skillnader mellan olika livsmedel och dess egenskaper kan variera. Jämför till exempel tomatpuré och mjölk.

I rollen som försöksledare på Tetra Pak är Rana ansvarig för så kallade kundkörningar.

- Vi får kunder som vill testa eller utveckla nya produkter, och då är vår uppgift att hjälpa till med det. Vi planerar och utför olika försök och sammanställer analyserna i en rapport.

Sekretess är viktig för kunderna så det är inte alltid som Rana och hennes medarbetare vet vilken produkt hon analyserar. Men efter livsmedelstesterna får kunden en skriftlig rapport så att den kan gå vidare i utvecklingen och paketeringen av en viss produkt.

Rana gillar att arbeta i den internationella miljö som Tetra Pak är. Själv pratar hon både arabiska, svenska, engelska och franska, vilket är en stor fördel i arbetet.

Det var när Rana gick sitt andra år på gymnasiet som hon bestämde sig för vad hon ville läsa på universitetet.

-Det var under ett utvecklingssamtal med min mentor, som visste att mina favoritämnen var biologi, kemi och fysik, som jag fick veta att det fanns ett civilingenjörsprogram i bioteknik på LTH.

Sedan dess har hon vetat vilken utbildning som hon ville läsa och inom vilken bransch hon ville arbeta i framtiden.

Under studietiden på LTH behövde Rana komma ifrån vardagen och valde att ta en termins studieuppehåll för att åka till Libanon och läsa biologi.

- När jag kom tillbaka till LTH fick jag hjälp av studie- och karriärvägledningen att hitta tillbaka till glädjen och rätt fokus i studierna. Det var till stor hjälp.

Efter sin examen arbetade Rana en period med ensamkommande flyktingbarn. Ett givande jobb som också gav perspektiv på människors olika behov. Detta är något hon känner att hon har nytta av i sitt nuvarande arbete.

Rana har, sedan examen, även hunnit med att gifta sig och skaffa ett barn. Men någon längre föräldraledighet var det inte tal om. Efter ett par månader tog maken över så att hon kunde börja sitt arbete med att förbättra förpackning och kvalité av livsmedel på Tetra Pak. 

Fler exempel på vad före detta studenter gör idag?

Jonas Bigelius, konsult BioMil AB

Valet av utbildning berodde huvudsakligen på att LTH erbjöd det program jag ville läsa och att LTH är välkänt för hög kvalité på sina utbildningar. Dessutom har jag alltid uppskattat Lund som stad och visste vilket rikt studentliv man kunde uppleva.

Jag är väldigt nöjd med utbildningen och har haft fantastiskt kul under min studietid. Upplägget att först skaffa sig grundläggande kunskaper inom flera områden för att senare fördjupa sig i mer ämnesspecifika områden passade mig bra. På så vis kunde jag forma min utbildning efter vad jag tyckte var roligt och intressant. Jag lärde mig att hantera och lösa olika typer av uppgifter och problem, vilket jag haft stor nytta av i arbetslivet. Utbildningen präglades även av härliga möten med massa personer som lett till att jag har skaffat mig vänner för livet.

Sedan ett år tillbaka jobbar jag som konsult på BioMil AB. Vi är ett kunskapsföretag som arbetar med kretsloppslösningar för biogas och miljö. Jag jobbar i huvudsak med att utreda och projektera systemlösningar för produktion och användning av biogas. Då projektens utformning och innehåll skiljer sig är arbetet väldigt varierande och stimulerande.  

Saga-Liisa Killander, produktionsingenjör Qpharma

Idag jobbar jag på QPharma AB där vi kontraktstillverkar och utvecklar läkemedel. Mitt arbete är otroligt varierande och jag trivs fantastiskt bra i min roll som produktionsingenjör.

Framför allt jobbar jag i tablettfabriken med den löpande verksamheten, där jag ansvarar för utrustningen vi använder och för produkter vi tillverkar, men jag deltar även i och leder projekt utanför min avdelning.

Mitt arbete är ibland väldigt praktiskt och tekniskt eftersom jag medverkar vid installation, kvalificering och service av maskiner. Dokumentering är viktigt i läkemedelsbranschen och det är t ex mitt jobb som produktionsingenjör att skriva instruktioner som operatörerna följer under tillverkningen. Jag är ofta länken mellan olika avdelningar på företaget där jag koordinera diverse arbeten så som provtagningar i fabriken och utredningar. Jag har även kontakt med leverantörer och våra kunder. Det är riktigt spännande att arbeta med så många olika människor och dagligen drar jag nytta av vad jag lärt mig under mina engagemang på Kemi- och Biotekniksektionen gällande social kompetens, mötesteknik och samarbetsanda.

Problemlösning är något som vi ställts inför flertalet gånger under vår utbildning, det härliga med arbetslivet är att det inte längre är exempel på problem man löser utan verklighet.

Jens Carlsson, validerings- och projektingenjör, PolyPeptide Laboratories

Jag började som valideringsingenjör på PolyPeptide Laboratories under studietiden på LTH med uppgifter inom kvalitetssäkring av utrustning, media och lokaler. När sen examensarbetet var avklarat utökades ansvaret till processvalidering av hela tillverkningsprocesser där arbetet är mer av en projektledande roll för samordning mellan produktionsenheterna, utvecklingslaboratorierna (R&D) och i viss mån QA/QC.

Redan innan civilingenjörsringen lämnat sitt distinkta märke på ringfingret anslöt jag dessutom till den projektgrupp som driver uppförandet av PolyPeptides senaste fabrik utanför Mumbai. Projektet är enormt utvecklande och intressant både yrkesmässigt och kulturellt och upptar för tillfället större delen av min tid. Arbetet spänner från koncept via design, upphandling och installation till kvalitetssäkring och innebär mycket kommunikation med konsulter, leverantörer och slutlig användare samt en del resor både inom Europa och till Indien.

Det går inte en vecka utan att jag ställs inför en uppgift jag aldrig tidigare utfört, och givetvis kräver det hjälp av både litteraturen och experter emellanåt, men det är ändå här det framkommer hur bra förberedd man faktiskt är med en examen från LTH i bagaget!

Johan Edfeldt, Asset Management Engineer, DONG Energy

För mig är LTH tre saker: kunskap, glädje och vänner. LTH är en unik plattform som erbjuder såväl bredd som djup och ger dig all världens möjligheter. Det finns så mycket roligt och intressant
att syssla med och som civilingenjör får du verktygen att hantera det mesta. Jag valde att utbilda mig till civilingenjör på grund av två skäl: att utvecklas som människa och för att få spännande valmöjligheter på arbetsmarknaden. Jag är övertygad om att det alltid kommer att finnas behov av problemlösare. Oavsett vad man gör så är det bra att vara förberedd och som civilingenjör är du just förberedd.

Nu arbetar jag som Asset Management Engineer på DONG Energy i Danmark. Mina arbetsuppgifter är mycket varierande och inkluderar för tillfället analys och optimering av logistiklösningar för underhåll av vindturbiner till havs där såväl teknik som ekonomi har stor betydelse. Resultaten kommer att användas som finansieringsunderlag till investerare där jag även är med i processen. Ingen dag är den andra lik och det är en synnerligen både utvecklande och utmanande tjänst.

Lina Hansson, projektledare EPOCA

Jag hade sedan länge bestämt mig för att läsa i Lund eftersom jag hade hört mycket bra om staden och studentlivet men det var inte förrän i slutet av trean på gymnasiet, när jag deltog i ”Flickor på Teknis”, som jag fick upp ögonen för LTH och ingenjörsutbildningen i bioteknik.

Möjligheterna att läsa utomlands är väldigt bra på LTH, jag tog först ett sabbatsår för att läsa kemi i Nice och läste sedan mitt fjärde år i Lyon och jag gjorde även exjobbet i Frankrike. Dessa utlandserfarenheter ledde till att jag blev erbjuden mitt första jobb i Frankrike!

Några månader efter avslutat exjobb fick jag jobb som projektledare för ett fyra år långt EU-projekt kallat EPOCA (European Project on OCean Acidification) i Villefranche-sur-Mer, Frankrike. Projektet har som övergripande mål att undersöka hur de marina ekosystemen påverkas av den försurning av haven som sker till följd av människans koldioxidutsläpp.

Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande; en stor del av min tid går åt till kommunikation utåt och organisation av konferenser och workshops, en annan betydande del är administrativ/finansiell, medan en tredje är mer inriktad på vetenskapliga frågor.

Peter Larsson, processkonsult, NNE Pharmaplan, Danmark

Just nu jobbar jag som processkonsult på NNE Pharmaplan, med kunder inom läkemedels- och bioteknikindustri runt hela jorden. Det är ett trainee program där jag får prova på många olika roller under två år. Redan efter ett par månader har jag bl.a. hunnit designa en ny uppreningsfabrik för insulin, optimerat materialhanteringen och utrustningen på en läkemedelsförpacknings anläggning samt gjort tekniska och ekonomiska utvecklingsanalyser för olika fabriker. På detta vis har jag varit med om att förbättra livet för människor med svåra sjukdomar.

Arbetet är stundtals väldigt tekniskt, men utan att tycka om att samarbeta med andra så går det inte bli framgångsrik. För bakom varje problem finns en människa med behov, och för att hitta den bästa lösningen måste man arbeta tillsammans med andra.

Jag är anställd i Köpenhamn men just nu händer mycket i Kina, Indien och Sydamerika, så om jag vill kan det bli mycket resande. Det finns också möjlighet att bli utstationerad i något annat land i ett eller flera år för att genomföra projekt och lära känna kulturen.

Jag valde detta jobb för att det ställde höga krav på mig samtidig som det var internationellt och väldigt omväxlande. Företaget har dessutom resurserna för att jag ska fortsätta lära mig mycket! Under studietiden var jag faktiskt lite osäker på om jag kunde nog för att klara det här, men jag känner redan nu att jag har en väldigt stabil grund att stå på och att den oron inte var befogad! Visst, ofta måste jag plocka fram böckerna eller fråga någon annan, men annars hade det ju inte varit någon utmaning!