Hoppa till huvudinnehåll

Arkitektutbildning

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Arkitektexamen

Ana Gilmet, student

Du lär dig inte bara om arkitektur utan hittar också din egen plats - både i utbildningen och som arkitekt.

Ana Gilmet

Ana Gilmet är arkitektstudenten som lyfter in kulturella och sociala värden i arkitekturen och strävar efter att ha en mer direkt påverkan på sin omvärld.

Ana spenderar mycket tid Arkitektskolans ateljéer där studenterna får utforska och lära sig olika metoder, teorier, digitala verktyg och genomföra konstnärliga studier.

- När jag började på programmet var jag framförallt teoretiskt inriktad, men har under resans gång upptäckt att jag verkligen uppskattar gestaltningen. Många tror att arkitekter bara sitter på kontor och ritar byggnader men det är bredare än så. Vi kan till exempel formge möbler, arbeta på kommun med samhällsplanering eller frilansa på andra sätt.

Utbildningen i Lund visar den bredden genom att erbjuda en bra balans mellan de olika ämnena. För Ana är det framförallt de gränsöverskridande grupprojekten som drar. Utöver det konstnärliga arbetet innebär det mer komplexa projekten att ta hänsyn till och samordna olika perspektiv, yrkesgrupper och individer. Här kommer hennes humanistiska bakgrund till nytta.

- Komplexiteten som uppstår i sådana projekt är väldigt intressant. Vad finns det för behov? Vilka är möjligheterna, och vilka begränsningar behöver vi förhålla oss till? Målet är att hitta en lösning som är funktionell för alla.

Hon ser tillbaka på en studietid med lärorika studieresor och symposier utöver daglig undervisning och ateljéarbete. Till blivande studenter skickar hon med några lugnande och uppmuntrande ord:

- Du kommer inte gilla allt, och det är okej, men att få syssla med det du uppskattar och samtidigt utforska ditt eget uttryck är en lyx att ta tillvara på. Du lär dig inte bara om arkitektur utan hittar också din egen plats - både i utbildningen och som arkitekt.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 
Personporträtt.Foto.

Gustaf Wennerberg, Arkitekt, Wingårdhs

Komplexiteten och självständigheten ökade under utbildningens gång och det fanns som regel alltid utrymme före egna initiativ och individuellt skapande.

Gustaf Wennerberg

Från början visste jag inte så mycket om vare sig LTH eller arkitektutbildningen där. Däremot visste jag att jag ville bli arkitekt och att Lund verkade vara en spännande studieort.

Huvuddelen av studierna skedde genom projektarbeten i vilka vi producerade mer eller mindre konkreta arkitektoniska förslag på de uppgifter vi fick. Genom projektarbetena lärde vi oss allt från rumslig gestaltning till hur man byggde fysiska modeller och strukturerade sitt arbete. Komplexiteten och självständigheten ökade under utbildningens gång och det fanns som regel alltid utrymme före egna initiativ och individuellt skapande. Jag uppskattade möjligheten till studier utomlands. Själv läste jag vidare i Oslo, där jag även hade praktik och sedan arbetade ett år efter att jag var färdig på skolan.

Sedan drygt tre år tillbaka arbetar jag på Wingårdhs i Malmö. Jag har förmånen att arbeta på ett kontor som har höga arkitektoniska ambitioner i alla projekt vi jobbar med. Det innebär att byggnaderna vi är med och skapar ska höja sig över det allmängiltiga och att vårt arbete är tydligt fokuserat på kvalitén på det slutliga resultatet.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 
Personporträtt.Foto.