Arkitektutbildning

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Arkitektexamen

Arkitektprovet

Vid sidan av betyg och resultat från högskoleprov kan upp till en tredjedel av platserna tillsättas av sökande via ett alternativt urval, Arkitektprovet. Övriga platser tillsätts via betyg och högskoleprov. Arkitektprovet är gemensamt för de fyra arkitektutbildningarna i Sverige.

Ansök till arkitektprovet

För att ansöka till utbildningen gäller att du gör delprov 1 (hemuppgift) som publiceras på arkitektprovets hemsida den 22 februari. De som gör ett bra resultat på delprov 1 kallas till delprov 2 (två provdagar) på LTH. En jury rangordnar sedan de utförda proven.

Efter genomförda antagningsprov i Lund skickas en lista över resultaten till UHR, som kontrollerar behörigheten och sköter antagningen till programmet.

Det kan vara en fördel att delta i såväl högskoleprovet som arki­tektprovet.

Skicka eller lämna in arkitektprovet

Observera att ansökan till arkitektprogrammet görs både på antagning.se och genom att lösa delprov 1 (hemuppgiften).

Du hittar information om sista inlämningsdag för delprov 1 samt lärosätets leveransadress på arkitektprovets hemsida.

Läs mer på arkitektprovets hemsida