lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tillgodoräknande

I högskoleförordningen finns bestämmelser om tillgodoräknande av godkänd högskoleutbildning vid annan högskola i Sverige eller Norden i övrigt. Även andra kunskaper och färdigheter vunna genom utbildning eller yrkesverksamhet kan tillgodoräknas. Du lämnar din ansökan om tillgodoräknande till din programplanerare. Se även utbildningsplanen för respektive utbildning för mer information.

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs, pdf

Utlandsstudier

LTH:s styrelse har utfärdat bestämmelser för tillgodoräknande av studier från utländsk högskola. Sådana studiers förläggning, innehåll och upplägg ska i förväg godkännas av din programledare. Examensarbete utfört utomlands ska examineras vid LTH. Närmare upplysningar lämnas av utbildningsservice och LTH:s internationella avdelning.

Mer om utlandsstudier

Mer om krav för tillgodoräknande vid utlandsstudier