lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma för både program och kurser. Behörigheten kan uppfyllas på olika sätt men det vanligaste är att ha en sammanhållen utbildning på gymnasienivå.

 Mer detaljerad information hittar du på Antagning.se