Viktat högskoleprovsresultat

Hösten 2020 fortsätter LTH:s medverkan i försöksverksamheten med viktat högskoleprovsresultat.

Viktningen är 0,75/0,25. Störst vikt ges till den kvantitativa delen.

Hösten 2020 gäller det följande utbildningar vid LTH:

Civilingenjörsutbildning i bioteknik

Civilingenjörsutbildning i datateknik

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad

Information på antagning.se om högskoleprovsresultat: 
Viktat högskoleprovsresultat

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-04-09