lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Funktionsnedsättning

Jag har en funktionsnedsättning och vill veta vilken hjälp jag kan få om jag börjar på LTH.

Under förutsättning att din funktionsnedsättning är varaktig, har du rätt till pedagogiska stödåtgärder i studiesituationen. Detta bör du diskutera med en samordnare vid Avdelningen för pedagogiskt stöd vid Lunds universitet. Information och kontaktuppgifter finns på deras hemsida:

Avdelningen för pedagogiskt stöd

LTHs kuratorer kan ge allmän information om möjligheter för studenter med funktionsnedsättning.

LTH:s kuratorer

 

Jag har ett rörelsehinder och ska kanske studera på LTH. Finns det möjlighet att träffa någon som visar mig lokalerna och miljön?

Ja, det går att ordna. Om du vet vilket program du vill gå, bör du i första hand kontakta kurator, som tillsammans med studie- och karriärvägledaren för programmet, kan visa dig aktuella lokalerna. Tänk på att studiebesöket kan vara svårt att genomföra på sommaren p.g.a. semestrar.

LTH:s kuratorer

Studie- och karriärvägledningen vid LTH

 

Jag har en funktionsnedsättning och tänker söka en utbildning på LTH. P.g.a. min funktionsnedsättning vill jag ansöka om ”förtur”. Vilka regler gäller och hur söker jag det?

Sökande kan i undantagsfall antas med förtur genom individuell prövning. 

Se mer information här.