lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Global Engineering3 (GE3)

Global Engineering3

Global Engineering3 (GE3) är ett nätverk som ger LTH-studenter möjlighet att söka utbyte vid flera olika universitet världen över. Utbyte inom GE3 sökes i höstens ansökningsomgång (15 september - 8 november kl. 12:00) och väljs som ett sökalternativ i LTH:s ansökan. 

Blir du nominerad av LTH till en plats inom GE3 skall du lista flera universitet i din ansökan till GE3-nätverket i nästa ansökningssteg.

Som LTH-student kan du söka till följande universitet inom nätverket, se GE3s medlemsuniversitet här. De rödmarkerade universiteten kan du inte söka till då Lunds universitet/LTH har egna avtal med dessa.

Proceduren innebär totalt tre ansökningar; en i LTH:s ansökningsomgång under hösten, en till GE3-nätverket i januari och slutligen en ansökan till det universitet du tilldelats av GE3-nätverket, vilket sker under våren beroende på universitetets deadline.

1.    Välj GE3 som ett sökalternativ i LTH:s ansökan och gör en studieplan för det universitet du helst vill till inom nätverket. Väljer du GE3 som förstahandsval i LTH:s ansökan ska ditt Statement of purpose vara riktat till ditt önskade GE3-universitet.

2.    Blir du nominerad till GE3-nätverket av LTH (nomineringsbeslut i mitten av dec) och det eller de universitet du önskar söka till kräver ett TOEFL eller IELTS-test ska du omgående boka tid för detta, läs mer här!

3.    Ansökan till GE3 öppnar i mitten av januari och deadline är 1 mars. Resultat från TOEFL/IELTS kan ta upp till tre veckor och måste vara klart till 1 mars. Lista gärna 2-3 universitet för att öka dina chanser till nominering. GE3 kräver även rekommendationsbrev och finansieringsintyg (bank eller CSN), se fullständiga detaljer om ansökan här: GE3s hemsida.

4.    Ca 6 veckor efter deadline får du besked av GE3-koordinatorn vilket universitet du tilldelats och om du kan gå vidare och söka till det universitetet.

5.    Ansök till ditt tilldelade universitet enligt de instruktioner som ges av universitetet.

6.    Slutgiltigt antagningsbesked ges av mottagande universitet.

Tänk på!

Processen innebär flera steg och du kan nomineras av GE3 till ett universitet som du inte önskat i första hand. Boka tid för språktest i tid när du nominerats av LTH och var beredd i mitten av januari när GE3-ansökan öppnar och läs igenom ansökningsinstruktionerna.