lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Termin 5 vid University of Waterloo för D & W

Informationsmöte - VT18

Informationsmöte D

Den 23 januari 2018 OBS! Ändrat datum.
Tid: kl 09.15-10.00

Plats: E:1406


Informationsmöte W

Den 19 januari 2018
Tid: kl 12.00-13.00

Plats:KC:G

D- och W-teknologer har möjlighet att läsa femte terminen i årskurs 3 i Kanada. Man följer en i förväg fastställd studieplan vid University of Waterloo i Ontario. Denna studieplan är specifik för varje program. Frågor om studieplanen besvaras av Per Andersson (Datateknik) och Johan Reimer (Ekosystemteknik).

Vilka kurser ingår i den fasta studieplanen?

När kan jag söka?

Ansökningsperiod: 22 januari - 8 februari 2018, kl 12:00

för utresa hösten 2018

 

 

Så här söker du

Fyll i ANSÖKAN on-line och ladda upp följande bilagor (PDF/JPG/GIF/PNG-format)

  1. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska. Max en A4-sida.
  2. Curriculum Vitae (CV) på engelska med foto
  3. Eventuella Tilläggsmeriter - fyll i blanketten (behöver ej printas och signeras). Läs mer om tilläggsmeriter på blanketten.

Spara ner mallen för Tilläggsmeriter på din dator innan du fyller i blanketten. 

OBS Du behöver inte bifoga Ladokintyg till din ansökan. Det hämtas automatiskt av Internationella avdelningen när ansökningsperioden är över. Alla poäng registrerade t.o.m. 1 oktober/1 februari kommer med på studieresultatet. Poäng som rapporteras in i Ladok efter dessa datum kommer inte med i studieresultatet.

Läs mer om bedömning av din ansökan

Detta utbyte påverkar inte dina möjligheter att söka och nomineras till annat utbyte senare under utbildningen.

När ansökningsperioden är över

Efter ansökningstidens utgång kommer urvalet att ske snabbt. Om du blir nominerad får du vara beredd på att omgående börja arbetet med en ny ansökan till Waterloo. Deadline för Waterloo-ansökan är 1 april.

Läs mer om vad som händer om du blir nominerad