lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Helena Bergenstierna – Markmiljöspecialisten

Att Helena Bergenstierna valde utbildningen Ekosystemteknik var från början en ren slump, då hennes planer egentligen var något helt annat. 

– Min mamma tyckte jag skulle ha ett alternativ till min dröm, som var att bli landskapsarkitekt. Av en slump föll valet på att skriva in Ekosystemteknik på plats nummer två. Jag kom in på en reservplats till landskapsarkitekt, men ändrade mig i sista stund och gick tillbaka till Ekosystemteknik. Det har jag inte har ångrat en sekund. Jag valde att läsa delar av min inriktning på tekniska universitetet i Danmark, DTU, för att kunna nörda in mig lite extra på geokemi, ekotoxikologi och förorenad mark. Det blev en bra kombination tillsammans med kurser i miljörätt, hydrogeologi och ekonomi på andra fakulteter i Lund. 

 I dagsläget arbetar Helena som markmiljöspecialist i Malmö på fastighet- och gatukontoret.

– Arbetet innebär att jag stöttar våra projektledare i stadens exploateringsprojekt i allt som rör förorenad jord, byggnader och grundvatten. Efter att ha arbetat som konsult och även statligt i flera år, har jag nu en roll som beställare och projektledare. Det är ett härligt driv att bygga det hållbara Malmö! Extra roligt är att jag får arbeta med många kompetenta ekosystemtekniker ute på konsultföretagen. 

Att många kurser hade inslag av småprojekt tyckte Helena var väldigt givande under utbildningen. Det är något som hon burit med sig ut i arbetslivet. Även hennes engagemang inom teknologkåren är något som hon tycker varit väldigt värdefullt efter sin tid som student.  

– Sakkunskap i all ära, men problemlösning och projektledning är minst lika viktigt. Där tyckte jag att grundkurserna på Ekosystemteknik var mycket genomtänkta. 

Helenas råd till blivande studenter är försöka ta alla chanserna som kommer till praktikplatser och företagskontakter. Hon uppmanar till att försöka se studietiden som en unik möjlighet till att samla så mycket kunskap som möjligt, men även att se det som en stor chans till att börja bygga nätverk inför kommande arbetsliv.

Johanna Nordström – Hållbar affärsutvecklare

Miljöfrågor är något som alltid intresserat Johanna Nordström, men det var ändå inte helt självklart från början att läsa ett program som ekosystemteknik.

– Jag är väldigt språkintresserad, och började läsa språk först, men visste inte riktigt vad jag skulle göra av det. Jag har även alltid haft ett stort miljöintresse och fick därför upp ögonen för LTH:s utbildning i Ekosystemteknik, den lockade mig med sin blandning av både miljö och teknik.  

Idag arbetar Johanna på Skanska Sverige som gruppchef för en hållbarhetsgrupp och som Green Business Officer.

– Det innebär att jag granskar anbud med miljö- eller energirisker för att säkerställa att vi förstår vad vi ger oss in på och att samarbetet med kunden blir så bra som möjligt. Min grupp består av åtta anställda, som arbetar med miljöstöd mot Skanskas husbyggandeorganisation. Vi arbetar också med strategiska och långsiktiga frågor, som affärsplan, utveckling och teknikbevakning. Jag arbetar främst med energifrågor och på senare tid även med klimatfrågor.

Johanna menar på att det viktigaste hon bär med sig ut i arbetslivet är kunskaperna från det sista året, då hon läste energikurser.

– Utan dem hade jag inte kunnat göra det energiinriktade exjobb på Skanska, och hade heller inte fått det jobb jag fick.

De råd Johanna ger framtida studenter är att försöka lista ut vad man tycker är roligast, då det oftast är det man själv är bäst på. Johanna menar även på att det heller inte är helt avgörande exakt vad man läser för inriktning.

– Det viktiga är att hamna ungefär rätt, så att du kan få ett första jobb inom ungefär det du vill arbeta med. Därefter kommer olika möjligheter öppna upp sig, och du kommer också hitta nya saker som du gillar och är bra på, som sedan leder till nya möjligheter. Jag känner ingen som har arbetat ett antal år, som gör exakt det de pluggade eller trodde att de skulle jobba med, utan alla har rört sig olika mycket åt något annat håll.