BILDSPRÅK

KONCEPT

The Human Body and
Technical Extensions

Multi-Janus and

the Techno-Eyes

Synen är människans viktigaste sinne. Det biologiska ögat kan se i dagsljus och registrera nära såväl som avlägsna föremål och skeenden. Seendet är också den kroppsfunktion som har den största potentialen för utbyggnad.

 

Människans ögon är framåtriktade. Genom ögonens placering möjliggörs ett binokulärt seende. Detta var avgörande när primaterna/hominiderna levde i träden. Med den djupsyn som uppstod, blev det möjligt att bedöma avstånd till exempel till nästa gren – vilket kunde vara livsavgörande. Senare har detta stereoskopiska seende lett till andra fördelar. Jägaren såväl som verktygsmakaren har haft nytta av detta.

 

I ett teknologiskt samhälle blir synen om möjligt ännu mera betydelsefull liksom den blir ännu mer utbyggbar. De första stora utbyggnadsstegen togs med glaslinsen på 1600-talet och med spegelglasets introduktion. Med spegeln kunde människan för första gången se sig själv. Med linsen konstruerades glasögon, teleskåp och mikroskåp.

 

Med den moderna teknologin ger radarn ett seende i mörker, med TV:n ser vi jorden runt och med datorn blickar vi in i informationsvärlden. Kameran och filmen har öppnat för ett seende bakåt i tiden.

Bildnummer: 1001

Den romerske guden Janus var ”Portarnas Gud.” Han hade två ansikten och såg både inåt och utåt. Att kunna se åt två håll var en extra kvalitet. Den biotekniska människan har en ännu större

seendekapacitet än Janus. Med sina biotekniska ögon kan hon/han se makro- och mikrokosmos, ting och platser överallt, skeenden som föregår eller som har föregått.

LTH Lunds Universitet © 2020