The extension of Man

Den biologiska evolutionen har för människans del övergått i en

bioteknisk utveckling – en teknolution. Människan utnyttjar

tekniken för att uppnå specifika egenskaper, men förblir generell

och fri från fastlåsning.

Biological – Biotechnical

Bildnummer: 201

Människokroppen är uppbyggd av tio sektoriella organsystem.

Ett inre stabiliserande system, skelettet och ett yttre beskyddande,

huden, bär åtta andra organsystem med specialiserade uppgifter.

 

Biological Organs

(10 organ systems)

Bildnummer: 202

förlängs när kroppen byggs ut med teknik. Med glaslinser förbättras seendet, med domkraften ökas styrkan, med cykeln hastigheten och så vidare.

 

Teknisk förstärkning av människan står därför principiellt inte i ett motsättningsförhållande till det humana. Tekniken kan ses som en särskild typ av humanism – människan blir mera människa genom teknikanvändning.

 

Människan har sex grundfunktioner som utgör basen för teknikutbyggnaden. Om denna säger Lewis Mumford ”Således teknik är bra – om den är rätt”. Mumford inför med denna formulering en etisk dimension i människa- teknik-relationen.

Mans Human Extensions

Bildnummer: 204

Entrance of the Biotechnical Man

Bildnummer: 207

Det är den gripande handen och den vridbara underarmen som är en anatomisk förutsättning för verktygsanvändning. Med hand-arm-verktyg/

redskap/vapen uppnås en stor aktivitetsmångfald.

 

Den teknologiska människan börjar med handen och armen.

Arm AND Hand

Bildnummer: 208

The Art of

Upright Walking

Med den upprätta gången ökar aktionsområdet.

Det är i denna anatomiska potential som den

biotekniska utvecklingen har sin förutsättning.

Bildnummer: 209

BILDSPRÅK

KONCEPT

LTH Lunds Universitet © 2020