BILDSPRÅK

KONCEPT

Techno-power

Breaking the Limits

Teknikutvecklingen tilltar kontinuerligt sedan människan lämnade Afrika och accelererar i Europa. Alla kända storlekar, vikter och

hastigheter ökar. Den historiska balansen mellan människa, natur

och teknik sprängs. Människan blir storleksmässigt en ”molekyl” i

de makrotekniska systemen – förmågan ökar och helhetsgreppet minskar.

Bildnummer: 401

Changes & Machine-Breakers

Reaktionen mot den nya tekniken uppstår redan när de första

textilmaskinerna tas i bruk. Maskinstormarna blir ett ofrånkomligt inslag i samhället – framsteg och motstånd går hand i hand.

Bildnummer: 402

Dependence vs Freedom

Med den ökade förmågan och de nya systemförstärkningarna får

människan större frihet. Samtidigt ökar beroendet av systemen.

Mer frihet betyder samtidigt flera bindningar. Livssituationen blir

alltmer komplex och hela balansen mellan det fria och det bundna

blir alltmer oöverskådlig och svårhanterbar.

Bildnummer: 403

The Master - Slave-dilemma

Det intrikata samspelet mellan teknologin och människan ökar.

Herre-slav-dilemmat fördjupas. Människan blir en Homo Super

Technicus – mera kapabel men mera teknikavhängig.

 

Bildnummer: 404

Resources

Bildnummer: 408

Wind & Water

Electricity

Bildnummer: 406

Bildnummer: 409

Under tidig medeltid blir vind- och vattenmöllorna vanliga. En ny energiteknik växer fram. År 1100 finns en vattenmölla per 50-60 hushåll i Västeuropa.

Med ångmaskinen görs det djupa inhugg

i naturen. Skogen fälldes och senare bryts

stenkol och det byggs stora infrastrukturella

anläggningar. Samtidigt ökar insikten om

naturvetenskap och teknologi.

Under sista tredjedelen av 1800-talet börjar en – ännu pågående – framväxt inom den elektriska industrin. Motsatt ångmaskinen som band energin till lokaliteten, så kan elkraften sändas ut i omgivningarna.

Lack of Space

Bildnummer: 412

Mobile Power

Nuclear Power

Bildnummer: 411

Bildnummer: 413

Med explosionsmotorn och bilen införs mobilkraften i samhället. Fords målsättning med ”bil till envar” fick stort genomslag och människors rörlighet ökade.

Den rullande människan ”Homo Volvens” i masstrafiksamhället, leder till förorenings-problem under 1900-talet. Detta problem
står inför sin lösning och bilsamhällets stora utmaning framöver är platsbehovet.

Med kärnkraften skapas en apparat för

massproduktion av elektricitet. Kärnbränslet och framställningsprocessen är dock giftig.

Kärnkraftens farlighet har två ansikten. Det ena är teknologiskt

och det andra är socialt och hänger ihop med terrorhandlingar.

Society of Techno Fear

Bildnummer: 414

Hydrogen Society

Samhället står inför nödvändigheten att finna energikällor/metoder

som kan klara den befolkningsmässiga och ekologiska utmaning som uppstått. I dagsläget synes väte som energibärare vara den enda vägen och detta kräver teknologier som producerar väte.

 

Bildnummer: 415

LTH Lunds Universitet © 2019