BILDSPRÅK

KONCEPT

BÖCKER

teknikoner

"Sommaren 2005 kom ett brev från arkitekt Peter Broberg. I kuvertet låg de första bilderna till en beskrivning av vår historia sett ur ett annat perspektiv än vi är vana vid. Istället för att beskriva kungarnas historia har Peter beskrivit historien om hur människor tagit tekniken i sin tjänst för sin egen utveckling."

Delar av förord i boken Teknikoner

Lund september 2006

Gunilla Jönson | Rektor LTH

THE FINAL CHAPTER

"Den här boken har under resans gång haft många namn och syften. Efter diskussioner med Gunilla Jönson, rektor på LTH, Peter Brobergs döttrar samt med Sparbanksstiftelsen Skåne som finansierar projektet, beslutade vi till slut att göra en komplett sammanställning av samtliga Technolutionbilder. I boken finns även Peter Brobergs texter samt en tidlinje över verksamheten vid Center för Technolution som inrättades 1999 vid Lunds Tekniska Högskola.."

Delar av förord i boken The Final Chapter

Lund september 2007

Skotte Mårtensson | Rektor LTH

LTH Lunds Universitet © 2020